BodyClock yogatimme och yogamattor

Deadline för att betala gruppbeställningen är på onsdag den 26.7 i samband med en yogatimme. Det är ännu några som har sin beställning obetald.

En ny timme till hösten dras igång i augusti som heter Body Clock, där vi går igenom alla element, alltid i samma ordning likt en ashtangayogatimme. Denna nya timme baserar sig på Seasonal Yoga. Detta betyder också att timmen hålls lika varje gång, precis som ashtangayogan. Detta gör att man har möjlighet att lära sig sekvensen och alla rörelser utantill, och sedan göra den som egenträning på “Yoga Egenträning” timmar.

Planen är att under första veckan varje månad ha Yoga Egenträning intensivvecka, där vi håller yogasalen öppen måndag – fredag kl 05:45 – 08:00 för egenträning (man kommer och går hur man vill). Man gör antingen ashtanga i mysore stil, eller Body Clock sekvensen. De flesta hinner således göra sin yogasession innan jobbet, och få de maximala effekterna av yogan, inklusive självdisciplin!

Yogatimmarna för augusti månad är utspridda lite här och där p.g.a. olika evenemang intensivkurser på olika ställen.

Märkväl att ashtangayogan nu är delad i två grupper: A2 och A1. A2 är en nybörjargrupp där vi gör en lugnare modifierad serie. A1 är som tidigare halva primary series, och eventuellt något mer. Bägge timmar är ledda grupptimmar där man lär sig grunderna och vinyasor för en egen mysore träning. Förutom det lär vi oss namnen på ställningarna och ibland filosofiska begrepp och termer på sanskrit.

Varma yogahälsningar,
Alex