Intensivkurs: Nybörjarmysore och mysore 14.3 – 17.3

Under kursen övar vi oss på att utföra ashtanga yoga i takt till våra egna andetag. Du har gått en grundkurs eller deltagit ledda grupptimmar och behärskar solhälsningar samt egna slutrörelser. Var och en går sedan framåt i övningsserien i egen takt beroende på hur ofta man gör övningarna, och efter sitt eget utgångsläge.

Kursen går torsdag – söndag 14.3.2019 – 17.3.2019 mellan kl 6.00 – 8.00 på torsdag och fredag, och mellan kl 8.00 – 10.00 på lördag och söndag. Det finns möjlighet att påbörja sin övning halvtimme innan start-tiden, eller ännu tidigare vid behov. Du kan även börja senare och slutföra din övning på egen hand om det går över tiden.

Exempel
Du kan göra din träning från 5.30 – 6.45 och vara kl 7.00 på jobb. Du får undervisning mellan kl 6.00 – 6.45.
Du kan göra din träning från 7.00 – 8.30. Du får undervisning mellan kl 7.00 – 8.00 och gör slutrörelserna på egen hand.
Samma princip för veckoslutet, men då är undervisningen från kl 8.00 – 10.00.

Detta är det traditionella sättet att lära sig yoga. Från lärare till elev, där man får allt mer personlig handledning och undervisning.

Extra program på lördag 10.00 – 10.45: pranayama för koncentration
Extra program på söndag 10.00 – 10.45: ashtanga yoga föreläsning

Kurspris
Hela kursen: 80€ (mysore + extra program)
Endast mysoreträningar: 65€
Pranayama lördag: 12€
Föreläsning söndag: 12€
Drop-in mysore: 18€

Lärare: Alexander Lemberg
Max 14 deltagare i kursen.

Anmälan till kursen är bindande. Eventuell annullering bör göras 5 dagar innan kursen, eller vid sjukfall mot intyg. Vid övriga fall skickas faktura enligt kursprislistan.

Kursen passar alla som gått ashtanga yoga grundkurs, eller deltagit i ledda grupptimmar, och vill lära sig yoga enligt den traditionella mysore yogastilen, där man får undervisning direkt från lärare till elev.

Mysore är en timme för gruppträning där var och en går framåt i sin egen takt och får hjälp av läraren antingen med muntliga instruktioner eller med fysisk assitering.

Anmälan till kursen!