Nya benämningar på lektionerna

Ashtanga Grunder 1 / Alkeet 1 = Riktad till nybörjare
Ashtanga Grunder 2 / Alkeet 2 = Riktad till avancerade nybörjare (Gamla “Ashtanga ledd kort”)
Ashtanga Grunder 3 / Alkeet 3  = Riktad till avancerade nybörjare (Gamla “Ashtanga ledd lång”)
Ashtanga Yoga Mysore = För dig som önskar fördjupa din övning och lära dig nya asanas. Du lär dig övningen grundligt från ditt eget utgångsläge. Det är bara att komma med och göra vad man kommer ihåg från de ledda timmarna, så bygger vi upp din övning an efter därifrån. Du behärskar solhälsningarna och går antingen gått en ashtanga yoga grundkurs eller deltagit i ledda timmar.

Som tidigare kan du  börja när som helst i terminen från Ashtanga Grunder 1, eller t.o.m. Ashtanga Grunder 2 om du är van vid att röra på kroppen eller yogat tidigare, eller från en grundkurs.

Opetus ruotsiksi tai englanniksi!