Online tekniska detaljer

Online kurserna körs via mötesplatformen zoom där vi alla ser varandra. Du riktar kameran mot din yogamatta så att läraren kan se dig och din träning.

Tekniska deltajer

Kursen hålls som en videokonferens där alla kan se varandra. Platformen som används är Zoom Cloud Meetings (gratis) som finns till mac, windows, iOS, Android, m.fl.. Allting du behöver är en smarttelefon, platta eller dator med webcam. Tag kontakt om du behöver hjälp med att få applikationen att fungera.

Under lektionerna är det du själv som ansvarar för att din setup hemma fungerar.

Det här behöver du göra

– installera zoom applikationen (gratis) www.zoom.us, eller Zoom Cloud Meetings på telefon/platta.
– skapa ett användarnamn (inte nödvändigt)
– anslut till mötes ID som du har fått när du anmält dig till lektionen eller kursen
– rikta kameran på din enhet mot din yogamatta, gärna snett framifrån, och så att du syns stående
– kontrollera att du kan se och höra läraren

Då kan läraren se dig och ge mer personliga instruktioner.

Skriv in DITT namn i zoom så att läraren kan se vem alla som är anslutna! Annars står det i stil med “Huawei 270 is connecting” och det blir svårt för läraren att få en överblick över vem som är vem.