Alexander Lemberg

Alexander undervisar traditionell yoga, Hatha och Ashtanga, lämpat för den moderna människan. I repertoaren ingår disciplinerade och spirituellt transformerande övningar, såväl som mer lättsinniga och stärkande motions-, och stretchnings-övningar.

Juha Javanainen, Marke Murtomäki, Petri Räisänen (kpjayi autoriserade lärare) och Simon Borg-Olivier är Alexanders länkar till den traditionella yogans atmosfär och tradition, som alla varit lärlingar till många mästare, bl.a. Pattabhi Jois och BKS Iyengar. Övriga lärare som haft inflytande på Alexander genom både kortare och längre workshoppar är Kino MacGregor, Sadhguru (Jaggi Vasudev) och Eddie Stern (honorary certified teacher kpjayi).

Alexander före yogan
I mina tidigare år blev jag intresserad av Qigong och har känt en stark dragning till naturen och allting som präglas av mystik. Jag började redan i gymnasiet göra Qigong nu och då, helst ute i naturen så långt borta från allt vägbuller som möjligt. Som ett ännu mindre barn i slutet av 80- och början på 90-talet tyckte jag om att leka ensam för mig själv utomhus (cykla, klättra i träd mm). Länkrundorna gör jag även nu helst ute i skogen där syrenivåerna i luften är klart högre än inne i städerna. Naturen är också största orsaken varför jag gillar slalomåkning när man får ta sig upp på högre landskap och känna av de naturliga krafterna med alla dess element.

Föräldraskapet år 2010 öppnade upp en spirituell transformation inom mig, som an efter blev mer och mer till en fysisk ständigt-pågående transformering.

Hjälper yogan oss i dagliga livet?
Då vi stundvis lyckas separera oss från våra tankar (meditation), kommer vi in i en mer aktiv närvaro där alla yttre omständigheter vi ser omkringn oss inte förmår att påverka vår inre stillhet, vår medvetna tillvaro. Detta ger oss möjlighet att inse att vi har möjlighet att påverka tankar och idéer som vårt sinne producerar. Yoga är trots allt “mind control”, att kunna kontrollera sina tankar. Vid insomnia har du exempelvis inte kontroll över sinnet.

Min yoga sadhana ger mig kontinuerligt mer stillhet, lugn och acceptans i vardagen. Yogan påminner mig oftare än tidigare att spänna av i vardagen. Genom att öka sin kroppsmedvetenhet kännar man allt enklare och enklare av om man är spänd, hur man håller uppe sin fysiska och sin inre kropp.

Kom ihåg att berätta ifall du har någon skada eller sjukdom, så kan vi förebygga vidare skador, och hjälpa rehabiliteringsprocessen. Alla yogar på egen risk och eget ansvar!