Lektionsbeskrivningar

Nyhet! – Yoga Serie 2
Yoga Serie 2 bygger vidare från Yoga Serie 1. Det betyder inte nödvändigtvis att det är en hårdare träning, men du behöver känna till grundprinciperna i träningen för att kunna delta. Alla som har yogat här tidigare och känner till Solhälsning A och Trikonasana utantill ska komma med på Yoga Serie 2 utan att tveka.

Yogastilen som lärs ut är i form av ashtanga vinyasa yoga, och kan jämföras med det moderna begreppen ”Power Yoga” och ”Flow Yoga”. Alla övningar och ställningar anpassas för dig.

Lektionsbeskrivningar

Yoga Serie 1 – 60 minuters lektion

En nybörjarvänlig yogalektion baserad på Ashtanga Vinyasa primary series (mild). Lektionerna går som kurshelhet, med lediga platser öppna för drop-in. Som nybörjare kan du direkt börja härifrån om du inte har möjlighet att delta i Grundkurs. Läraren önskar att alla har tittat på, och bekantat sig med Solhälsningar innan kursen.

Lektionen börjar vanligen med Solhälsningar som uppvärmning -> Stående ställningar -> Sittande ställningar -> Slutrörelser / bakåtböjningar och inversioner.

Yoga Serie 2 – 75 minuters lektion

Baserat på Ashtanga Vinyasa primary-, och intermediate series (mild). Längre lektion. Kurshelhet, med lediga platser öppna för drop-in. Du kan delta i denna lektion endast om du har tränar Ledd Yoga Serie 1. Detta betyder dock inte att den är svårare eller mer krävande, men du behöver ha kommit över inlärningströskeln till detta yogasystem. Färre förklaringar i bekanta ställningar. Du som gått på Ledd Yoga hos oss innan COVID-19 har redan tränat Serie 1 och kan direkt anmäla sig till denna kurs.

Lektionen börjar vanligen med Solhälsningar -> Stående ställningar -> Sittande ställningar (framåtfällningar, höftöppningar, roteringar, bakåtböjningar) -> Slutrörelser / bakåtböjningar och inversioner.

Yoga Grundkurs – 60 minuters lektion

Om du inte yogat förut och inte vet varifrån du ska börja så är detta ett bra alternativ. Vi lär oss alla grundläggande koncept, ställningar, vinyasas och andningsteknik. Om du redan är bekant med solhälsningar, andningsteknik och yoga så kan du börja yoga utan grundkurs.

Yogan passar alla oberoende av tidigare erfarenhet, ålder eller kroppstyp.

Yoga Serie 1 | DUAL Drop-in – 60 minuters lektion

Samma som Yoga Serie 1, men du kan delta i yogasalen eller online via zoom! Eftersom detta inte är en kurs så är grupperna olika varje gång. Lektionen anpassas vid behov varje gång efter alla deltagare.

Mysore Yogaträning

Semi-traditionell undervisning för dig som gått Grundkurs eller Ledd Serie 1 (eller mer), och vill lära dig yoga mer självständigt. Du kanske vill hålla lugnare yoga, mer terapeutisk yoga, eller kanske du vill lära dig yoga enligt ashtanga metoden vidare i serierna. Läraren hjälper dig att skapa din yogaträning. Du vet redan själv hur du börjar (solhälsningar) och avslutar din övning (slutrörelser).

Läraren övervakar och assisterar var och en skillt under Mysore yogaundervisningen. Ställningarna väljs och anpassas utgående från eleven. Då man börjar behärska sin övning får man ställningar vidare i serien. Man kan även göra helt egna övningar och egenträning på Mysore lektionen.

Denna lektion är avsedd för dig som söker efter någonting lite mer än bara nyttomotion.