Meningsfull Yoga - Kursdel I. 24.1.2020 - 26.1.2020

Alexander undervisar traditionell yoga, Hatha och Ashtanga, lämpat för den moderna människan. I repertoaren ingår disciplinerade och spirituellt transformerande övningar, såväl som mer lättsinniga och stärkande motions-, och stretchnings-övningar.

Juha Javanainen, Marke Murtomäki, Petri Räisänen och Simon Borg-Olivier är Alexanders länkar till den traditionella yogans atmosfär och tradition, som alla varit lärlingar till många mästare, bl.a. Pattabhi Jois och BKS Iyengar. Övriga lärare som haft inflytande på Alexander genom både kortare och längre workshoppar är Kino MacGregor, Sadhguru (Jaggi Vasudev) och Eddie Stern (honorary certified teacher kpjayi).

Kursanmälan längst ner!


Kursbeskrivning - Meningsfull Yoga

Under denna 3 dagars yogakurs blir du guidad i dina yogaövningar (du väljer Mysore eller ledd yogalektion) från fredag till söndag. Möjlighet till Mysore undervisning hålls på fredag och lördag, medan vi alla deltar i en ledd lite längre yogalektion på söndag (modifierad primary).

Alexander håller även special lektioner utöver asanaträningen, där vi bekantar oss med Patañjali Yoga Sutras första och andra kapitel, får praktiska tips och råd hur vi skapar en meningsfull yogaträning, och även möjlighet att ställa frågor och få svar (Q&A).

Kursen passar för yogautövare av alla olika nivåer. Du som inte tidigare yogat kan ha nytta att delta i några lektioner innan denna kurs. Du som redan är bekant med övningarna och vill få mer personlig handledning väljer Mysore undervisning, medan du som är ny till övningarna väljer ledd yogalektion. Om du enbart har gått på ledda lektioner och nu vill prova på Mysore, så var beredd på att hålla en lite kortare övning.


Man väljer antingen Ashtanga Yoga (Mysore / soft) eller Ledd Yogalektion på fredag och lördag
Fredag 24.1.2020
Lördag 25.1.2020
Söndag 26.1.2020
17.00 - 18.30
Ashtanga Yoga
(Mysore / soft)
08.30 - 10.00
Ashtanga Yoga
(Mysore / soft)
18.30 - 19.30
Ledd Yogalektion
10.00 - 11.00
Ledd Yogalektion
09.20 - 11.00
Ledd Yogalektion
19.30 - 20.30
Föreläsning 1: Sinnets Mysterier
11.00 - 12.15
Föreläsning 2: Vad är en meningsfull övning?
11.00 - 12.00
Föreläsning 3: Hur skapa en meningsfull yogaövning? +Q&A
Fredag
19.30 - 20.30 Föreläsning: Sinnets Mysterier
En introduktion till Patañjali Yoga Sutras, och sinnets fem olika tillstånd. 
Vi bekantar oss med den första delen ur första kapitlet. I denna del ingår 
chanting som pranayama och koncentrationsövning.

Lördag
11:00 - 12:15 Föreläsning: Vad är en meningsfull övning?
En djupdykning i Yama och Niyama, samt hur vi kan relatera detta till vår 
Asana. I denna del ingår chanting som pranayama och koncentrationsövning.

Söndag
11:00 - 12:00 Föreläsning: Hur skapa en meningsfull yogaövning?
Praktiska tips hur vi kan skapa en meningsfull yogaövning, och vad 
Patañjali skriver om detta ämne (Abhyasa / Vairagya). I denna del ingår 
chanting som pranayama och koncentrationsövning, samt en Q&A (frågor 
och svar) session, där du kan ställa frågor angående din yogaövning, eller
om annat som bekymrar. Man kan även dela med sig av insikter som kan vara
till nytta för andra.


Kursanmälning

Namn:
Telefon (obligatorisk):
Epost (obligatorisk):

Tidigare ashtanga yoga erfarenhet:   
Ingen alls
Har deltagit i någon enstaka lektion
Brukar göra träningen med jämna mellanrum
Tränar flere gånger i veckan

Jag deltar i:
Hela kursen (65€)
Endast yogaträning (38€)
Endast föreläsningar (35€)
Drop-in (16€ per lektion)

Du som har aktivt månadskort under kursens gång får -5% på kurshelheten - eller kan delta gratis i en av yogaträningarna (om plats finns).
Du kan även betala med gånger ur ditt seriekort då du deltar i hela kurshelheten (totalt 6 kryss från ditt kort, 7 kryss om du har ett Mysore seriekort).

Ledda lektioner eller mysore (fredag och lördag):
Ledd Yoga på fredag och lördag. Passar alla.
Mysore undervisning på fredag och lördag. Jag är bekant med Mysore stil, eller har gått på en hel del ledda lektioner.

Meddelande till läraren: (exempelvis om du deltar endast i någon enstaka drop-in)