Du kan börja när som helst i terminen från en grundkurs eller från Ashtanga Grunder 1 veckotimmar. Ashtanga Grunder 1 lektioner går i kursform, men lediga platser är alltid öppna för drop-in! Alla övriga veckotimmar är på drop-in basis där du reserverar plats per gång i veckoschemat. Efter en kort eller lång grundkurs kan du delta i veckotimmar enligt önskad nivå.

Om inget annat meddelas hålls lektionerna huvudsakligen på svenska, eller vid behov på engelska.

Teaching is always in English when needed (if someone does not understand Swedish for example).

Opetus pääasiallisesti ruotsiksi, tai tarvittaessa englanniksi, jos ei muuta ilmoiteta.

Långa Grundkurser

Korta grundkurser

Specialkurser