Schemat för december har färre yogatimmar p.g.a. färre besökare. Nytt schema till januari är under planering.
Du kan börja när som helst i terminen!