Ashtanga Yoga

Beskrivning av Raseborgs Yogaskolas veckotimmar:


Mysore Yoga(Ashtanga & Hatha)
Yoga i traditionell Mysore stil där var och en yogar i takt till sina egna andetag. Detta är för dig som har gått på ledda yogalektioner och vill fördjupa dig i träningen, och även för dig som behöver mer anpassade övningar (t.ex. vid någon form av rehabilitering). Undervisningen är individuell, även om vi alla tränar tillsammans i stöttande gruppenergi. Var och en går framåt i egen takt med övningsserien, och läraren finns till hands i salen och hjälper var och en turvis.

Ledd Yoga / Ohjattu Jooga
En ledd grupptimme som passar alla som vill lära sig en rörlig variant av yoga. Lektionerna är baserade på ashtanga vinyasa, och anpassas delvis efter gruppsammansättningen. Härifrån är det enklast att börja. Alla varmt välkomna!

Ledd Yoga / Ohjattu Jooga – Primary Series
En längre ledd yogalektion enligt ashtanga yoga vinyasa (Yoga Chikitsa). Lektionen är till för dig som har gått på åtminstone några vanliga ledda kvällslektioner, och vill prova på en lite längre lektion. Alla vinyasor räknas på sanskrit. Detta är inte en lektion där läraren hinner uppmärksamma var och en, eller ge mildare variationer. Var och en känner till sina egna variationer av ställningarna från de vanliga veckotimmarna. Generellt inte för första gångare i yoga.


Yoga etik
I Raseborgs Yogaskola strävar vi efter så jämlikt bemötande som möjligt, oberoende av kön, hudfärg eller ålder, och försöker hålla en öppen och trygg atmosfär för alla yogautövare, där även diskussion kring detta ämne kan föras. Vårt fokus ligger på yoga, yoga som terapi, med mänskliga och yogiska värderingar som grund. Att ta emot assiteringar i övningarna är helt och hållet frivilligt, och dessa utförs med professionell varsamhet för yogautövaren.

Alexanders passion som yogalärare är att utveckla trygga och lämpliga assisteringsmetoder för eleverna. Eftersom alla har en unik kroppsbyggnad kräver detta oerhörd erfarenhet av just kroppskännedom för alla olika sorts kroppar och kroppsbyggnader, samt en stark känsla för själva övningarna.

 


Ashtanga yoga är en traditionell hatha yogametod där vi förenar andetag med rörelser och fördjupar vår koncentration och skapar ett oavbrutet yogaflöde med hjälp av vinyasa, blick (drishti), och energi- och muskellåsningar (bandhas). Övningarna görs bl.a. för att öka vår självkännedom, och främja fysisk, psykisk och andlig hälsa. Samtidigt blir kroppen och sinnet starkare och flexiblare. Övningen blir mer personlig, och du lär dig utföra yogaställningarna utantill för att skapa koncentration och meditation.

Du utvecklar mer sinneskontroll, och får djupare förståelse för dig själv och världen runt omkring dig. Ashtangayogan består av klassiska hatha yoga ställningar som är förenade med vinyasor, d.v.s. andetag och rörelsekombinationer.

I ashtangayogan finns tre huvudgrupper av ställningsserier.

  1. Yoga Chikitsa (yoga therapy) är den första serien som behandlar och renar den fysiska kroppen (purification).
  2. Nadi Śodhana (nerve cleansing / purification) är andra serien som behandlar djupare i vårt nervsystem.
  3. Sthira Bhaga (beautiful strength / divine strength) (ABCD) fördjupar både första och andra serien, och är synnerligen krävande, och kräver lång tid av dedikerad övning i Mysore stil.

I Raseborgs Yogaskola övar vi ur de två första serierna. Alla är varmt välkomna, och var och en lär sig övningar i egen takt.