Ashtanga Yoga

IMG_4392En traditionell yogadisciplin för dig som vill uppleva djupare dimensioner av livet och vardagen. En renande asana övning för både kropp och själ där du utvecklar en yogarutin för din egen övning (hemma eller på mysore eller öppen studio). Timmarna är som vanligt öppna för alla intresserade och är således inte en sluten grupp. Lärare i ashtangatimmarna är Alexander Lemberg (E-RYT 200). Alexander är passionerad över ashtangadisciplinen och tränar flere dagar i veckan ashtangayoga med auktoriserade lärare (Juha Javanainen) i Helsingfors för att ständigt utvecklas, lära sig mera och hålla en god disciplin över sin egen sadhana.

Den speciella och mystikpräglade ashtangayogan behöver ett starkt engagemang från eleven. Att gå på en ledd ashtangatimme per vecka räcker vanligtvis inte för att lära sig ashtangametoden. Alexanders timmar har ibland inslag av bl.a. Krishnamacharya Vinyasor och andra terapeutiska övningar.

 

Ashtanga Ledd kort
En ledd ashtangatimme för dig som är bekant med Solhälsning A och stående och sittande övningar men söker mer discilpin och regelbundenhet i din övning. Du kan komma med på Ashtanga timmen utan någon extra kurs när du själv vill ha ut mer av yogan. Avancerade ställningar förenklas under denna timma efter deltagarnas behov och fysiologi.

Ashtanga Ledd lång
En ledd ashtangatimme för regelbundna yogin. Mindre förklaringar än på övriga timmar. Du är bekant med ashtanga vinyasorna från Ashtanga korta timmen och behärskar solhälsning A och B. Vi går igenom över halva ashtanga serien (half primary) och lär oss mantror, vinyasor och fundamentala-, stående- och sittande serien samt slutrörelser. Vi hinner inte med allting under en timme, så timmarna struktureras eventuellt lite olika varje gång. Avancerade ställningar och halvlotus ställningar modifierar du själv till mildare variationer.

Ashtanga Full Primary
En ledd förenklad version av hela primary series (ca 90-100 minuter). För dig som gått Ashtanga lång timme. Om du endast gått Ashtanga kort kan det bli för mycket nytt på en gång, även om rörelserna inte nödvändigtvis är svårare. Var och en gör lämpliga anpassade versioner av ställningarna som man lärt sig från övriga timmar.

IMG_4403