Ashtanga Yoga

IMG_4392En traditionell yogadisciplin för dig som vill uppleva djupare dimensioner av livet och vardagen. En renande asana övning för både kropp och själ där du utvecklar en yogarutin för din egen övning (hemma eller på mysore eller öppen studio). Timmarna är som vanligt öppna för alla intresserade och är således inte en sluten grupp. Lärare i ashtangatimmarna är Alexander Lemberg (E-RYT 200). Alexander är passionerad över ashtangadisciplinen och tränar flere dagar i veckan ashtangayoga med autoriserade lärare (Juha Javanainen) i Helsingfors för att ständigt utvecklas, lära sig mera och hålla en god disciplin över sin egen sadhana.

Den speciella och mystikpräglade ashtangayogan behöver ett starkt engagemang från eleven. Att gå på en ledd ashtangatimme per vecka räcker vanligtvis inte för att lära sig ashtangametoden. Timmarna har ibland inslag av bl.a. Krishnamacharya Vinyasor och andra terapeutiska övningar.

Ashtangaövningen kan du göra hos oss på två olika vis:

  1. som egenträning (mysore) som är anpassad för din egen kropp (Yoga Egenträning).
  2. som ledda grupptimmar: Ashtanga Vinyasa 1, 2 & 3 (även vad många skulle kalla för “Power Yoga”).


Soft Yoga

Mjuka terapeutiska övningar som passar alla. Inga förkunskaper krävs. Takten på timmen är lugn och lämpar sig för första-gångare och nybörjare i yoga.

Ashtanga Vinyasa 1
En ledd ashtangatimme för nybörjare i ashtangayoga. Denna ledda timme passar för första-gångare i yoga om din kropp redan är van vid olika gymnastikrörelser. Takten på timmen är lugn och ställningarna är förenklade.

Ashtanga Vinyasa 2
En ledd ashtangatimme för dig som redan behärskar solhälsning A och är bekant med stående och sittande övningar och söker mer utmaning än Ashtanga Vinyasa 1 timmen. Du kan komma med på Ashtanga Vinyasa 2 timmen utan någon extra kurs när du själv vill ha mera utmaning från Ashtanga Vinyasa 1 timmen. Avancerade ställningar är förenklade. Vi lägger till nya ställningar som inte finns i Ashtanga Vinyasa 1.

Ashtanga Vinyasa 3
En halvledd mysore ashtangatimme för regelbundna yogin. Mindre förklaringar än på övriga timmar. Du är bekant med ashtanga vinyasorna från Ashtanga Vinyasa 2 och behärskar solhälsning A och B. Vi går igenom drygt halva ashtanga serien (half primary) och lär oss mantror, vinyasor och fundamentala-, stående- och sittande serien samt slutrörelser. Vi hinner inte med allting under en timme, så timmarna struktureras eventuellt lite olika varje gång. Avancerade ställningar och halvlotus ställningar är vid behov modifierade. För mer individuella assisteringar och korrigerinar besöker du mysore timmar där läraren hinner hjälpa till, och du lär dig serien att göra på egen hand.

Ashtanga Full Primary
En ledd förenklad version av hela primary series (ca 90-100 minuter). För dig som gått Ashtanga Vinyasa 2 eller 3. Om du endast gått Ashtanga Vinyasa 1 blir det för mycket nytt på en gång, även om rörelserna inte nödvändigtvis är svårare. Var och en gör lämpliga anpassade versioner av ställningarna som man lärt sig från övriga timmar.

IMG_4403Ashtanga Mysore (Yoga Egenträning)
Egenträning av ashtanga serien med assistans av lärare.

Du kommer och går som det passar dig under träningstiden. Du kan exempelvis träna mellan 07.00 – 07.55 då undervisningen är mellan 6.45 – 8.15.

Denna metod lämpar sig alla oberoende av kroppskondition eller ålder. Denna timme lämpar sig även för första-gångare som inte vill gå på ledda grupptimmar. Vi yogar på egen hand vidare med ashtanga asana serien som börjar med solhälsning A och solhälsning B. Ashtangayoga enligt Sri K. Pattabhi Jois tradition.

Vi gör ashtanga yoga i takt med vår egen andning (vinyasa). Vi memorerar ordningen och lär oss namnen på alla asanas. Vi tar inte nya positioner/asanor när vi själva tycker utan väntar tills läraren visar oss nästa övning. Behöver du modifiera en övning, fråga din lärare. Känner du dig osäker på ordningen i sekvensen, fråga läraren. Serien finns att få på papper om man glömmer bort vilka ställningar som kommer i vilken ordning. Då man är färdig med sin träning vilar man en stund i död mans ställning (savasana) och sakta avlägsnar sig. Att lära sig alla vinyasor (andning + rörelse) kräver tid och övning, och är inte något du behöver behärska för att delta i den här timmen. “Do your practice and all is coming”.