Ashtanga Yoga

Beskrivning av Raseborgs Yogaskolas veckotimmar:


Ashtanga Yoga (Mysore)
Yoga i traditionell Mysore stil där vi yogar i takt till våra egna andetag. Undervisningen är individuell, även om vi alla tränar tillsammans i stöttande gruppenergi. Första-gångare varmt välkomna. Meddela vilken dag och tid du önskar påbörja din övning, så att läraren kan förbereda. Var och en går framåt i egen takt med övningsserien, och läraren finns till hands i salen och hjälper var och en turvis. Denna undervisning är för dig som vill träna och lära dig ashtanga vinyasan yoga hos oss, och vill träna en gång i veckan eller oftare.

Ledd Yoga / Ohjattu Joogaa
En ledd timme som passar alla som vill lära sig en rörlig variant av yoga. Lektionerna är baserade på ashtanga vinyasa, och anpassas efter gruppsammansättningen. Alla varmt välkomna!

Ashtanga Full Primary
En traditionell ledd timme (Yoga Chikitsa) enligt ashtanga yoga vinyasa. Nybörjare är välkomna att delta i timmen och göra sina egna mildare variationer av ställningarna, och vänta och observera vid obekanta ställningar. Alla vinyasor räknas på sanskrit. Detta är inte en lektion där läraren hinner uppmärksamma var och en, eller ge mildare variationer. Var och en känner till sina ställningar från de vanliga veckotimmarna. Generellt inte för första gångare i yoga.

Qi Gong Yoga
Qi gong kombinerat med yoga. Vi gör mjuka, enkla och stärkande rörelser kombinerat med andetag.

Detta är en mjuk träningsform som passar alla. Största delan av övningarna görs stående (alla övningar kan anpassas till sittande på stol).


Yoga etik
I Raseborgs Yogaskola strävar vi efter så jämlikt bemötande som möjligt, oberoende av kön, hudfärg eller ålder, och försöker hålla en öppen och trygg atmosfär för alla yogautövare, där även diskussion kring detta ämne kan föras. Vårt fokus ligger på yoga, yoga som terapi, med mänskliga och yogiska värderingar som grund. Att ta emot assiteringar i övningarna är helt och hållet frivilligt, och dessa utförs med professionell varsamhet för yogautövaren.

Alexanders passion som yogalärare är att utveckla trygga och lämpliga assisteringsmetoder för eleverna. Eftersom alla har en unik kroppsbyggnad kräver detta oerhörd erfarenhet av just kroppskännedom för alla olika sorts kroppar och kroppsbyggnader, samt en stark känsla för själva övningarna.

 


Ashtanga yoga är en traditionell hatha yogametod där vi förenar andetag med rörelser och fördjupar vår koncentration och skapar ett oavbrutet yogaflöde med hjälp av vinyasa, blick (drishti), och energi- och muskellåsningar (bandhas). Övningarna görs bl.a. för att öka vår självkännedom, och främja fysisk, psykisk och andlig hälsa. Samtidigt blir kroppen och sinnet starkare och flexiblare. Övningen blir mer personlig, och du lär dig utföra yogaställningarna utantill för att skapa koncentration och meditation.

Du utvecklar mer sinneskontroll, och får djupare förståelse för dig själv och världen runt omkring dig. Ashtangayogan består av klassiska hatha yoga ställningar som är förenade med vinyasor, d.v.s. andetag och rörelsekombinationer.

I ashtangayogan finns tre huvudgrupper av ställningsserier.

  1. Yoga Chikitsa (yoga therapy) är den första serien som behandlar och renar den fysiska kroppen (purification).
  2. Nadi Śodhana (nerve cleansing / purification) är andra serien som behandlar djupare i vårt nervsystem.
  3. Sthira Bhaga (beautiful strength / divine strength) (ABCD) fördjupar både första och andra serien, och är synnerligen krävande, och kräver lång tid av dedikerad övning i Mysore stil.

I Raseborgs Yogaskola övar vi ur de två första serierna. Alla är varmt välkomna, och var och en lär sig övningar i egen takt.