Ashtanga Yoga

Ashtangayoga utövas på ledda timmar, eller under så kallade Mysore timmar. Du kan delta i bägge efter en grundkurs.

Ashtanga yoga är en traditionell yogametod där vi förenar andetag med rörelser och fördjupar vår koncentration och skapar ett oavbrutet yogaflöde med hjälp av vinyasa, blick (drishti), och energi- och muskellåsningar (bandhas). Övningarna görs bl.a. för att öka vår självkännedom, och främja fysisk, psykisk och andlig hälsa. Samtidigt blir kroppen och sinnes starkare och mer flexibelt.

Du utvecklar mer sinneskontroll, och får djupare förståelse för dig själv och världen runt omkring dig. Ashtangayogan består av klassiska hatha yoga ställningar som är förenade med vinyasor, d.v.s. andetag och rörelsekombinationer, till ett meditativt oavbrutet flöde.

I ashtangayogan finns tre huvudgrupper av ställningsserier.

  1. Yoga Chikitsa är den första serien som behandlar och renar den fysiska kroppen.
  2. Nadi Śodhana är andra serien som behandlar djupare i vårt nervsystem.
  3. Sthira Bhaga (ABCD) fördjupar både första och andra serien, och är synnerligen krävande, och kräver lång tid av dedikerad övning i Mysore stil.

I Raseborgs Yogaskola övar vi ställningar ur de två första serierna. Då vi övar dessa serier är det viktigt att ställningarna behärskas innan man går vidare till nästa ställning (de behöver inte se ut som på bild). Du får följande ställningar ur serien av läraren då de föregående ställningarna ur serien löper utan extra besvär, även om man inte nödvändigtvis lyckas uttrycka ställningen fullt ut, vilket för en del kan vara anatomiskt omöjligt. Hur ställningarna lärs ut är helt beroende av elevens ålder, kroppsbyggnad och tidigare erfarenhet.

Traditionellt sett lär man sig ställningarna an efter i tur och ordning tills man behärskar den föregående ställningen. Detta är en process som behöver ta sin tid, och kräven en viss regelbundenhet i träningen. Som nybörjare rekommenderas att börja sakta med att träna 1-3 gånger per vecka, för att sedan öka träningen till 2-4 gånger per vecka, tills det blir mer som en daglig rutin. Traditionellt sett är lördagar en vilodag från träningen. Yoga asanaträningen (ställningarna) görs alltså max 6 gånger per vecka då man börjat träna mer regelbundet.

Beskrivning av Raseborgs Yogaskolas veckotimmar:


Yoga fortsättning / jatkoryhmä
Yoga i traditionell stil där vi yogar i takt till våra egna andetag. Var och en går framåt i egen takt med övningsserien, och läraren finns till hands i salen och hjälper var och en turvis. Du tränar så långt som du kommit i serien, och vad du kommer ihåg. Skulle minnet svika är det bara att fråga hjälp av läraren, eller ha med en luntlapp med ställningarna (finns att få i yogaskolan)! Du kan börja med mysoreträning genast efter nybörjarkurs, eller efter att du regelbundet besökt Yoga Grunder 1 eller 2 lektioner! På de här lektionerna lär du dig även ställningar och övningar som inte är möjliga att göra på ledda grupptimmar. För dig som vill träna en gång i veckan eller oftare.

Ashtanga Grunder 1 / Alkeet 1 / Beginners 1
En ledd förenklad och lugnare ashtanga yogatimme för nybörjare. Vi lär oss de fundamentala ställningarna och vinyasorna i ashtanga yoga. Härifrån kan ta dig vidare till Ashtanga Grunder 2 eller till Mysore yogatimmar.

Ashtanga Grunder 2 / Alkeet 2 / Beginners 2
För dig som känner dej bekväm i “Ashtanga Grunder 1” och vill lära dig vidare. En ledd timme där vi an efter lär oss mer asanor och rörelser. Härifrån kan du ta dig vidare till “Mysore” yogatimmar för att fördjupa din övning.

Ashtanga Grunder 3 / Alkeet 3 / Beginners 3
En ledd timme mer enligt den traditionella ashtanga metoden.

 


Ashtanga Full Primary
En ledd förenklad version av hela primary series (ca 90-100 minuter). För dig som provat “Ashtanga Grunder 3” eller har en Mysore övning.

Ashtanga Yoga beginners course / nybörjarkurs / alkeiskurssi
Härifrån kan du ta dig vidare till “Ashtanga Grunder 1” eller “Ashtanga Grunder 2” veckotimmar och till “Ashtanga Mysore” yogatimmar.