Ashtanga Yoga

IMG_4392En traditionell yogadisciplin för dig som vill uppleva djupare dimensioner av livet och vardagen. En renande asana övning för både kropp och själ där du utvecklar en yogarutin för din egen övning (hemma eller på mysore eller öppen studio). Timmarna är som vanligt öppna för alla intresserade och är således inte en sluten grupp. Lärare i ashtangatimmarna är Alexander Lemberg. Alexander är passionerad och dedikerad över ashtangametoden och tränar flere dagar i veckan ashtangayoga med auktoriserade lärare (Juha Javanainen och Marke Murtomäki) i Helsingfors för att ständigt utveckla sin självkännedom, lära sig mera om metoden och hålla en god disciplin över sin egen sadhana.

Alexanders timmar har ibland inslag av bl.a. Krishnamacharya Vinyasor och andra terapeutiska övningar.

Mysore
Yoga i traditionell stil. Upptäck ashtangayogans meditativa dimensioner och utveckla en övning som blir till din egen unika träning för att hitta dig själv. Denna metod passar alla, i synnerhet för personer med speciella behov som kanske inte annars kan delta i ledda grupptimmar (t.ex. om du brutit armen, krångliga knän, ryggont eller skadat din höft), och övningarna/ställningarna justeras efter egen kropp och individuella behov. Meddela om du provar yoga första gången. Max 1-2 första-gångare på mysore lektionerna. Vi lär oss varva ner och göra yogan i takt till våra egna andetag.

Ashtanga Ledd kort
En ledd ashtangatimme som passar alla som vill ha mer dynamisk yoga och söker regelbundenhet i sin övning. Du kan komma med på Ashtanga timmen utan någon extra kurs när du själv vill ha ut mer av yogan. Avancerade ställningar och vinyasor förenklas under denna timma efter deltagarnas behov och fysiologi. Om du behöver mer personliga modifieringar: besök mysore timme! Välkommen!

Ashtanga Ledd lång
En ledd ashtangatimme för regelbundna yogin. Mindre förklaringar än på övriga timmar. Du är bekant med ashtanga vinyasorna från Ashtanga korta timmen och behärskar solhälsning A och B. Vi går igenom över halva ashtanga serien (half primary) och lär oss mantror, vinyasor och fundamentala-, stående- och sittande serien samt slutrörelser. Vi hinner inte med allting under en timme, så timmarna struktureras eventuellt lite olika varje gång. Avancerade ställningar och halvlotus ställningar modifierar du själv till mildare variationer.

Ashtanga Full Primary
En ledd förenklad version av hela primary series (ca 90-100 minuter). För dig som gått Ashtanga lång timme. Om du endast gått Ashtanga kort kan det bli för mycket nytt på en gång, även om rörelserna inte nödvändigtvis är svårare. Var och en gör lämpliga anpassade versioner av ställningarna som man lärt sig från övriga timmar.

IMG_4403