Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga är en traditionell yogametod där vi förenar andetag med rörelser och fördjupar vår koncentration och skapar ett oavbrutet yogaflöde med hjälp av vinyasa, blick (drishti), och energi- och muskellåsningar (bandhas). Övningarna görs bl.a. för att öka vår självkännedom, och främja fysisk, psykisk och andlig hälsa. Samtidigt blir kroppen och sinnet starkare och flexiblare. Övningen blir mer personlig, och du lär dig utföra yogaställningarna utantill för att skapa koncentration och meditation.

Du utvecklar mer sinneskontroll, och får djupare förståelse för dig själv och världen runt omkring dig. Ashtangayogan består av klassiska hatha yoga ställningar som är förenade med vinyasor, d.v.s. andetag och rörelsekombinationer.

I ashtangayogan finns tre huvudgrupper av ställningsserier.

  1. Yoga Chikitsa (yoga therapy) är den första serien som behandlar och renar den fysiska kroppen.
  2. Nadi Śodhana (nerve cleansing) är andra serien som behandlar djupare i vårt nervsystem.
  3. Sthira Bhaga (beautiful strength) (ABCD) fördjupar både första och andra serien, och är synnerligen krävande, och kräver lång tid av dedikerad övning i Mysore stil.

I Raseborgs Yogaskola övar vi ställningar ur de två första serierna. Då vi övar dessa serier är det viktigt att ställningarna behärskas innan man går vidare till nästa ställning (de behöver inte se ut som på bild). Du får följande ställningar ur serien av läraren då de föregående ställningarna ur serien löper utan extra besvär, även om man inte nödvändigtvis lyckas uttrycka ställningen fullt ut, vilket för en del kan vara anatomiskt omöjligt. Hur ställningarna lärs ut är helt beroende av elevens ålder, kroppsbyggnad och tidigare erfarenhet.

Traditionellt sett lär man sig ställningarna an efter i tur och ordning tills man behärskar den föregående ställningen. Detta är en process som behöver ta sin tid, och kräven en viss regelbundenhet i träningen. Som nybörjare rekommenderas att börja sakta med att träna 1-3 gånger per vecka, för att sedan öka träningen till 2-4 gånger per vecka, tills det blir mer som en daglig rutin. Lördagar är enligt tradition en vilodag från träningen. Yoga asanaträningen (ställningarna) görs alltså max 6 dagar per vecka då man börjat träna mer regelbundet.

Beskrivning av Raseborgs Yogaskolas veckotimmar:


Ashtanga Yoga & Nybörjaryoga
Yoga i traditionell Mysore stil där vi yogar i takt till våra egna andetag. Undervisningen är individuell, även om vi alla tränar tillsammans i stöttande gruppenergi. Första-gångare varmt välkomna (max 1-2 nya per gång). Var och en går framåt i egen takt med övningsserien, och läraren finns till hands i salen och hjälper var och en turvist. För dig som vill träna och lära dig ashtanga vinyasan yoga hos oss, och vill träna en gång i veckan eller oftare.

Yoga Grunder 1 / Alkeet 1 / Beginners 1
En ledd eller halvledd förenklad och lugnare ashtanga yogatimme för nybörjare. Vi lär oss de fundamentala ställningarna och vinyasorna i ashtanga yoga. Härifrån kan ta dig vidare till Yoga Grunder 2 eller till Mysore yogatimmar.

Yoga Grunder 2 / Alkeet 2 / Beginners 2
För dig som känner dej bekväm i “Ashtanga Grunder 1” och vill lära dig vidare. En timme där vi an efter lär oss mer ställningar och rörelser utantill. Härifrån kan du ta dig vidare till “Mysore” yogatimmar för att fördjupa din övning.

Ashtanga Led Class
En traditionell lite förenklad helt och hållet ledd timme för dig som som gått en grundkurs eller regelbundet på Ashtanga Yoga & Nybörjaryoga. Vi gör half-primary (till Navasana) och lite till så långt som tiden räcker till.

Ashtanga Full Primary
En traditionell ledd timme (Yoga Chikitsa) enligt ashtanga yoga vinyasa. Nybörjare är välkomna att delta i timmen och göra sina egna mildare variationer av ställningarna, och vänta och observera vid obekanta ställningar. Alla vinyasor räknas på sanskrit.


Ursprung och etik
Ashtanga Yoga lärdes ut av Sri T Krischnamacharya vid 1930 och 1940-talet, som sedan Sri K Pattabhi Jois utvecklat fram tills han gick bort år 2009. Som lärare var Krischnamacharya väldigt strikt och kunde även även disciplinera sina elever hårt. Sri K Pattabhi Jois använde inte fysisk disciplinering, men kunde vara väldigt krävande, tydlig och sträng, men samtidigt väldigt varm-hjärtad och terapeutisk. Det har kommit fram att Sri K Pattabhi Jois använt sig av olämpliga assisteringsmetoder som skulle klassas som sexuell misshandel, exempelvis med olämplig beröring vid assistans. Både för män och kvinnor. Detta har talats om i många års tid efter han gick bort. Under inga omständigheter skall sådant betéende tolereras i den moderna yogavärlden.

I Raseborgs Yogaskola strävar vi efter så jämlikt bemötande som möjligt, oberoende av kön, hudfärg eller ålder, och försöker hålla en öppen och trygg atmosfär för alla yogautövare, där även diskussion kring detta ämne kan föras. Vårt fokus ligger på yoga, yoga som terapi, med mänskliga och yogiska värderingar som grund.

Alexanders passion som yogalärare är att utveckla trygga och lämpliga assisteringsmetoder för eleverna. Eftersom alla har en unik kroppsbyggnad kräver detta oerhörd erfarenhet av just kroppskännedom för alla olika sorts kroppar och kroppsbyggnader, samt en stark känsla för själva övningarna.