Att börja yoga

Du kan kommer med när som helst i terminen på Ashtanga Grunder 1 eller Ashtanga Grunder 2 lektioner! 

Du kan börja yogan på två olika vis via vår yogaskola:
1. Du går en grundkurs där vi lär oss rätt andningsteknik, muskel- och energilåsningar (bandhas), grundläggande filosofi och lär oss fundamentala ställningar och rörelser modifierade för att passa vår egen kropp. Alla kan redan från börja göra riktig yoga utan att behöva skada sig.

2. Du kommer med på en Ashtanga Grunder 1 timme eller Ashtanga Grunder 2 och ser hur det känns!

Ladda ner och bekanta dig gärna med vår Yoga Nybörjarmanual för att få en överblick av yogans övningar!

Vem kan börja yoga?
Yoga passar för alla som vill. Ålder eller kroppskondition spelar ingen roll, men olika människor behöver ofta starta från olika nivåer. Därför rekommenderar vi starkt att alla första gångare börjar med en grundkurs. Vad många tror är att man måste vara mjuk och vig för att börja yoga, men målet är inte att bli så vig som möjligt. Vi gör övningarna för att rena alla aspekter av kroppen, både energimässigt, fysiskt och mentalt, och uppleva en piggare och mer balanserad vardag.

Vad göra efter grundkursen?
Efter grundkursen kan du likväl fortsätta med yogan på två olika vis:

1. Du fortsätter till ledda gruppveckotimmar som exempelvis Ashtanga Grunder 1 och blir mer och mer säker på rörelserna.

2. Du fortsätter till Ashtanga Yoga Mysore timmar där vi lär oss göra yogan mer utantill med hjälp av läraren. Under mysoretimmar utförs yogan i takt till egna andetag, och var och en går framåt i serien i egen takt beroende på hur ofta man gör sin träning. Man blir således färdig olika tider, och man avlägsnar sig då man gjort sin träning. Beroende på ditt eget utgångsläge får man ställningar och rörelser som lämpar sig just för en själv. Denna metod kallas även för Mysore stil av ashtanga yoga, och är det traditionella sättet att lära ut yoga.