Hatha Yoga

Yoga där vi använder kroppen, bandhor, ställningar och andetag som metod, är hatha yoga. Exempelvis är ashtanga yoga alltså hatha yoga, där vi gör traditionella hatha yoga asanas i kombination till andetag, blick och bandhor.

Hatha Flow
Hatha vinyasa yoga till skön musik. Denna timme lämpar sig alla som gått på Ashtanga Grunder 1. Liksom i ashtangan lärs asanor ut från enkla, till mer krävande variationer, för den som vill ha litet extra.