Hatha Yoga

Ordet hatha är ett ord på sanskrit, och kan ha olika betydelser. Ordet “Ha” betyder sol, och representerar vårt sympatiska nervsystem (pingala nadi), vilket är den aktiva maskulina delen. Ordet “Tha” betyder måne och representerar vårt parasympatiska nervsystem (ida nadi), vilket är den lugnande mer femininia delen. Det kan jämföras med Yang och Yin, och menas att vara i balans mellan styrka (sthira) och avslappning eller bekvämhet (sukha) i vår kropp (asanam).

En annan mer ursprunglig betydelse av ordet hatha är att utföra någonting med kraft, eller att tvinga fram någonting. All yoga där vi använder kroppen, bandhor, ställningar och andetag som metod, är hatha yoga. Vi använder kroppen som hjälpmedel för att komma åt psyket och lugna ner vårt nervsystem. Exempelvis så är ashtanga yoga även hatha yoga. Vad som bland annat är unikt i ashtanga yogan är att ställningarna är förenade med vinyasor till ett kontinuerligt flöde med en systematisk metod som tagits fram av Krischnamacharya och Sri K Pattabhi Jois.

Hatha, Ashtanga -Flow – Lektionsbeskrivning
Förenklad hatha och ashtanga vinyasa yoga till skön musik. Denna timme lämpar sig alla som inte har någon form av hälsohinder för övningarna. Fråga läraren om du är osäker. Vi börjar ofta med en kort uppvärmning, lär oss en del traditionella vinyasor och utför en del ashtanga och hatha övningar på ett mer lekfullt sätt.