Antal bekräftade COVID-19 fall två veckor (14 dygn) bakåt enligt THL’s rapporterade statistik

Uppdaterad 5.4.2021 från THL.

Raseborg: 7
max: 35 på två veckor den 7.3.2021

Hangö: 1
max: 6 på två veckor den 11.3.2021

Ingå: 1
max: 8 på två veckor den 15.2.2021

Sjundeå: 6
max: 10 på två veckor den 13.2.2021

1. Du tränar med munskydd om du vill, men det rekommenderas inte i inomhus sport-aktiviteter där säkerhetsavstånd kan hållas (THL), och en del får huvudvärk och irriterade luftvägar av att träna med munskydd.
2. Vi rekommenderar att använda munskydd då du vistas i yogaskolans utrymmen, men du kan ta av dig munskyddet då du tagit din plats i salen.
3. Vi har rejält med säkerhetsavstånd (tagit nu ner med över hälften av besökarantalet). Max 9 besökare i salen.
4. Ventilationen i huset är ett stort överdimensionerat tröskverk med massivt utsug, men vi håller fortfarande varmt inne i salen.
5. Lärarna använder munskydd.
6. Fysiska assissteringar görs minimalt eller inte alls under ledda lektioner, och isåfall med käsidesi, eller enbart verbalt på avstånd – du väljer. Vi respekterar säkerhetsavstånden.
7. Kom till salen endast då du känner dig helt frisk.
8. Om du eller någon i ditt hushåll väntar på svar från coronatest så stannar du hemma.
9. Yogasalen är en trygg och lugn träningsmiljö.
10. Ingen närkontakt nödvändig.

Gå och testa dig om du har influensasymptom, eller misstänker att du har exponerats för coronaviruset! Läs mer om etikett i yogasalen och corona-regler.

Faktaruta: perspektiv
År 2018 avled 700 personer i sviterna av influensa i Finland, medan 436 av dessa var direkta influensa-dödsfall (IL källa, Stat.centrl. källa).
År 2020 avled 561 personer i sviterna av COVID-19 med en medianålder på 84 år i Finland, där bakomliggande sjukdomar och hög ålder förekom i 95% av fallen. Covid-19 orsakade ingen överdödlighet i Finland år 2020, och vården var inte överbelastad enligt YLEs rapporter.

Förväntad livslängd i Finland är 79 år för män, och 83,5 år för kvinnor.

En finsk läkares syn på corona situationen

Om du är under 70 år så har du mindre risk att råka illa ut av COVID-19 än av de årliga influensa pandemierna.

THL:n arvion mukaan influenssa­kaudella 2017–2018 influenssan aiheuttama ylikuolleisuus olisi ollut noin 1 000 henkeä. (Ikonen et al. 2018).

WHO publicerade 14 oktober en IFR undersökning för COVID-19 viruset där det framkommer att Infection Fatality Rate för COVID-19 hos personer under 70 år är 0,05%, vilket är lägre IFR än vad WHO uppskattar att en vanlig influensa har (0,1% eller lägre IFR enligt WHO och Dr A. Fauci).