P.g.a. coronaepidemin har vi tränat online hela våren 2020, där var och en har deltagit från sin egen yogashala hemifrån. Till hösten 2020 planeras förutom att öppna salen igen, även att fortsätta med yoga online. I vilken utsträckning online undervisningen hålls är ännu oklart. Grupperna i yogasalen kommer att hållas små för att kunna erbjuda säkerhetsavstånd på 1,5-2 meter. Exakt hur hösten ser ut vet vi tyvärr inte ännu. Höstens kurser är under planering.