Alex Lemberg

Alex Lemberg (Hatha Yoga E-RYT & YACEP)
Alex on Instagram

Alexander “Alex” Lemberg kom in på ämnet yoga via en ohälsosam livsstil fylld med inre konflikter och mycket datorsittande. Via idéer om att börja rena kroppen fick Alex upp ögonen för vikten av att röra på kroppen och att mentalt styra andetagen för att uppleva inre sensationer i kroppen, och komma närmare sitt sanna jag (pure consciousness). Att hitta sig själv är en process som tar tid, och ledde bl.a. till att Alex hoppade av sina studier i datavetenskap och matematik 5:e året, utan att veta vad som komma skall.

För Alex är det viktigt att övningarna lärs ut på elevens nivå av kapacitet och förmåga. Yogan som Alex undervisar anpassas för var och en för att öppet bjuda in eleven till en självtransformeringsprocess.

En bra yogalärare känner till vilka ställningar som kan orsaka problem för vissa, och kan undervisa lämpliga alternativ som ger motsvarande nyttoeffekter. Det är då vi bjuds in till mer öppenhet för att helas på alla plan. Det finns inget färdigt system som skulle passa för precis alla.

Alex har studerat olika former av yoga och fick yogalärarcertifikat i Hatha Vinyasa yoga (E-RYT och YACEP) år 2014 med Suvi Hakala och Sue Woodd, men kom sedan att bli en passionerat dedikerad elev av Ashtanga Yoga traditionen, härstammande från Krischnamacharya och Pattabhi Jois, som Alex tränat med bl.a. Juha Javanainen, Petri Räisänen och Marke Murtomäki m.fl. i Helsingin Astanga Joogakoulu och på deras sommarläger i Houtskär (Houtskari) och i Gustavs (Kustavi). Ashtanga Yogan gav Alex verktyg för att uppnå mera djup och klarhet i livet.

Andra lärare som haft starkt inflytade på Alex yogaträning och egen undervisning via olika workshoppar och kortkurser i Finland, Sverige och London, är Eddie Stern, Kino McGregor, Simon Borg-Olivier, David Garrigues och Sadhguru (Jaggi Vasudev), och Alex har även gått en Ashtanga Foundations teacher training online med David Garrigues under corona-tidsperiorden, och på Sharath Jois’s ledda online Primary Series och konferanser, samt zoom lektioner med David Swenson.

För Alex är yogan både ett verktyg för att hållas jordad, närvarande och kunna leva i stunden, såväl som mer lättsinniga och nästan akrobatiska övningar. Det viktigaste i träningen är för Alex att hållas fokuserad (dharana), alert och meditativ i träningen (sthira sukham), och att kunna behärska andetagen, sinnet och tankeprocesser (citta vrttis).

Passionerat studerar Alex de gamla texterna, såsom Patañjali Yoga Sutras, och filosoferar kring hur vi applicerar dessa berikande läror i våra nutida liv, och kommer närmare vår sanna natur. Alex tycker om att chanta sutrorna enligt Krischnamacharyas vediska chantingtradition, som frambringar spirituellt lyftande egenskaper av både rytm och ton.

Alex har tränat Yoga Chikitsa (Primary Series) och drygt hälften av Nadi Shodhana (Intermediate Series) med sina lärare i Helsingin Astangajoogakoulu, och lär inte ut mer än så i traditionell Mysore kontext, men är inte blyg med att undervisa andra Hatha Yoga övningar och använda redskap som är till nytta för eleverna. Även du som har tränat långt vidare i asanaserierna är varmt välkommen med att träna på Alex Mysore lektioner. Alex har undervisat över 2500 yogalektioner som registrerats på Yoga Alliance.

Du som vill studera yoga på djupare nivå tillsammans med Alex är varmt välkommen. Alex välkomnar alla som är intresserade.