ASHTANGA YOGA EKENÄS – STARTKURS

“Yoga livsstil för alla”

TRADITIONELL ASHTANGA YOGA
STARTKURS

ASTANGAJOOGAN PERUSTEET

-Perfekt för nya yogin, och utmärkt för redan vana yogin och yogalärare för att fördjupa sin egenträning – eller som repetition för dig som haft träningspaus!

8 x måndagar 22.8. – 10.10.2022 kl 19.00 – 20.30
i Raseborgs Yogaskola / Ekenäs
+ Videolektioner för att stöda hemmaträningen!
+ Möjlighet att obegränsat träna i yogasalen med -80% rabatt under kursens gång!

Börja yoga, eller tag din yogaträning till följande nivå med en erfaren yogalärare

Perfekt för nya yogin att starta en yogaträning och utmärkt för redan vana yogin att fördjupa sin träning av yoga och asana. Du kan förvänta dig att bli utmanad och lära dig nytt, oberoende av hur mycket eller lite du har tränat tidigare.

Under denna kurs lär du dig träna ashtanga yoga i takt till dina egna andetag. Du kommer att lära dig att aktivera ställningarna (the actions in asana), hur du styr energin i ställningarna, och ställningarnas inre arbete för att göra dem effektiva och potentiellt kunna ge dig hälsofördelar.

Du lär dig progressivt mer an efter under kursens gång, och du förväntas delta i hela kursen (denna kurs passar inte som drop-in).

Läxor varje vecka och video

För att upprätthålla din yogaträning får du läxor varje vecka med enkla övningar som du antingen övar på hemma, eller med upp till -80% rabatt *) komma till “Ashtanga Mysore” lektioner och träna på hemläxan i yogasalen i Ekenäs så länge som denna kurs pågår. I salen får du hjälp av läraren när du övar på din hemläxa.

Varje vecka får du en video med de nya övningarna från föregående session. I praktiken handlar det om ett par-tre nya ställningar max per vecka. Att göra hemmaträningen är obligatoriskt för att kunna delta i kursen.

Till läxorna behöver du inte reservera mer än ca 10-30 minuter tid per vecka, men du får givetvis göra din hemmaträning så ofta du vill. Att träna en lång träning per vecka är vanligen inte så effektivt om du vill se verkliga förändringar i både ditt liv, hälsotillstånd och välmående. Lite, men ofta, är receptet att följa.

Hemläxorna hittar du längre ner på sidan under kursprogrammet.

Egenträning & hälsofördelar

Ashtanga yoga är menat att tränas individuellt som en personlig yogaträning.

Hemmaträning är ashtangayogans unika styrka, och du lär dig snabbare att internalisera och förkroppsliga träningen, öka koncentration och fokus, förbättra din allmänna hälsa – allting på egen hand!

I bästa fall kan du se mer styrka, uthållighet, smidighet, förbättrad matsmältning, reglering av nervsystem och sömn, redan efter ett par månader av träning!

För vem?

 • För helt nya som aldrig har yogat förut, och vill lära sig träna steg för steg helt från grunden.
 • För dig som tränat någon annan form av yoga, och vill fördjupa din träning med en erfaren yogalärare.
 • För dig som har tränat ashtanga yoga, men inte tränat självständigt (Mysore) och vill ha en enkel inkörsport till träningen.
 • För dig som har haft en träningspaus och vill repetera träningen helt från grunden och börja en Mysore träning.
 • För yogalärare som söker mer klarhet och djup i grunderna i hatha och ashtanga yoga, och vill utveckla en egenträning.

Ashtanga yoga kortfattat

 • Yogaställningar, asana, enligt traditionella träningsserier, som både hjälper till med inlärningen, och ger dig möjlighet att verkligen se dina egna framsteg.
 • Ställningarna länkas samma med andetag och rörelser, vinyāsa, som berättar hur vi går in- och ut, ur ställningarna.
 • Kontroll över inre stödmuskulatur, bandhas, redan från början. Lär dig använda ställningarnas mekanismer (the actions in asana).
 • Träning på tom mage (undvik att äta middag precis före träningen).
 • Värmande ujjayi andetag, ökad ämnesomsättning, svett och internt fokus (pratyāhāra). Hjälper till med att reglera nervsystem.
 • Blick och fokus, drshti, ger koncentration (dhārana), som du kan ta vidare till meditation (dhyāna).
 • Ställningarna är enkla i början, och blir gradvis mer och mer utmanande.
 • Man lär sig progressivt lite åt gången av träningsserierna i sin egen takt.
 • Du utvecklar en självständig träning (mysore style) som skräddarsys tillsammans med läraren till din kropp och livssituation.
 • Ashtanga yoga är menat att tränas individuellt som en personlig yogaträning. På en Mysore lektion tränar alla sin egen träning, och läraren hjälper var och en turvis. Nya deltagare får alltid mera hjälp tills man klarar sig mer självständigt.
 • Du får en yogaträning som du bär med dig hela livet.

Ashtanga yoga är unikt

Ashtanga yoga är ett unikt yogasystem där du lär dig traditionella hatha yoga ställningar, asana, som länkas samman med flödande andetag, vinyāsa.

Vi övar förbestämda träningsserier som du lär dig utantill ju mer du tränar. Eftersom ställningarna alltid kommer i samma ordning kommer du att märka av dina egna framsteg väldigt fort, och på så vis inspirerar dig själv att fortsätta träna.

Ökad ämnesomsättning

Du kommer att bli varm under träningen, var beredd på att svettas. Vanligtvis är de här övningarna främjande för matsmältningen och har en renande inverkan på hela kroppen. Träna på tom mage.

Ökat allmänt välmående är en vanlig bieffekt av träningen, och i bästa fall kan du se bestående förändringar i form av ökad smidighet, styrka, koncentration, reglering av nervsystem och förbättrad matsmältning redan efter några månaders träning.

Trikonasana – Triangle Pose. Stärkande för rygg och inre stödmuskulatur. Till viss mån höftöppnande.
Bild ur en lördags morgonlektion i Raseborgs Yogaskola

Baddha konasana – Bound Angle Pose. Höftöppnande sittande ställning.
Kvällslektion ledd ashtanga yoga i Raseborgs Yogaskola

Träffa din lärare

Alex är en svenskspråkig finländare (swe, fin, eng) som började yoga hemma ca 2013 och blev certifierad yogalärare 2015. Under sommaren 2015 hittade Alex det verkliga djupet i yogaträningen under hans första ashtanga yoga läger i Houtskär, och tränat med sina ashtanga lärare sedan dess (Petri Räisänen och Juha Javanainen). Sedan dess har Alex undervisat över 3000 timmar för en bred skara olika människor, samtidigt som han hållit i trådarna för Raseborgs Yogaskola, och tränat med många olik yoga lärare under olika evenemang och kurser, såsom Eddie Stern, Kino McGregor, Simon Borg-Olivier, och online med David Garrigues.

“I min undervisning vill jag att du ska få maximal nytta av övningarna, oberoende av ålder eller kroppstyp. En stor del av mina elever har varit dubbelt min egen ålder, vilket har lärt mig att anpassa undervisningen och jag kan ge nyttiga alternativ som hjälper eleven att upprätthålla god hälsa. Det är då vi bjuds in till en helande transformeringsprocess.

En bra lärare måste förstå att en del övningar kan orsaka problem för vissa, och då kunna erbjuda andra alternativ med motsvarande nyttoeffekter.

I min stil av undervisning kommer du att lära dig att styra dina sinnen inåt (pratyahara), få mer fokus, och träna i takt till dina egna andetag. Meditationen och koncentrationen gör träningen meningsfull, och är en inkörsport till dina inre dimensioner.

Vi börjar med enkla övningar, och ju mera du tränar, desto starkare, smidigare och mer koncentrerad kommer du att bli.”

Purvottanasana (Reverse Plank Pose)
Surya Namaskar A – Sun salutation A – This is the first sequence you will learn to practice (and your first homework ;))

KURSSIOHJELMA – KURSPROGRAM (clicka för att läsa mer)

Curriculum – KURSPROGRAM

TRÄNINGENS FEM GRUNDPRINCIPER

#1: Höftens rörlighet & sthitih
#2: Vinyāsa – en definierad väg
#3: Yogiska hemligheter om ryggraden
#4: Sthira & sukha – Styrka och avslappning
#5: Andetag, bandhas, mudras and inre massage

Läxorna är obligatoriska att träna antingen hemma, eller på Ashtanga Mysore lektioner i Raseborgs Yogaskola (du får delta med drygt – 80% rabatt).

22.8 kl 19.00 – 20.30 – Introduktion

Introduktionen bandas in om någon är frånvarande, och kan ses online efteråt.
Du kan inte delta i kursen utan denna introduktion.

Ashtanga Magic
Andetag, Ställning, Inre arbete och Koncentration

Asana grundprincip #1
Höftens rörlighet & samasthitih

Solar Power Part I
Solhälsning A, teknik, vinyasa och flow

Asana grundprincip #2
Vinyāsa – en definierad väg

Första ställningen
Trikonasana A – “The vinyāsa”

Enkla slutrörelser
Teori och träning

Din första alldeles egna Mysore-style yogaträning 😃

Detta är din allra första egna yogaträning som vi kommer att bygga till på varje vecka. Du får en video med de tre övningarna nedan för att komma igång med din hemmaträning. Börjar du redan bli lika taggad som jag? 😁😂Om du vill träna i yogasalen i Ekenäs får du hjälp av läraren och behöver inte titta på videon.

Hemläxa vecka 1 (ca 5-10 minuter)
Träna minst 2 gånger under veckan (hemma eller på Mysore lektioner)
– 5 Surya Namaskar A
– Trikonasana A
– Enkla slutrörelser

29.8 kl 19.00 – 20.30 – Vecka 2

Solar Power Part II
Surya Namaskara B

Asana grundprincip #3
Yogiska hemligheter om ryggraden

De första två ställningarna
Padangusthasana & Padahastasana, Trikonasana A & Trikonasana B

Bonus ställning
Vrksasana

Hemläxa vecka 2 (ca 15 minuter) – träna två gånger denna vecka:
– 5 Surya Namaskara A
– 3 Surya Namaskara B
– Padangusthasana + Padahastasana
– Trikonasana A & Trikonasana B
– Vrksasana
– Enkla slutrörelser

5.9 kl 19.00 – 20.30 – Vecka 3

Öppningsmantrat och grunderna för sanskrit uttal.

Nya ställningar
Parśvakonāsana A & Parśvakonāsana B

Sittande ställningar del I

Hemläxa vecka 3 (ca 15 minuter) – träna två gånger denna vecka:
– 5 Surya Namaskara A
– 3 Surya Namaskara B
– Padangusthasana + Padahastasana
– Trikonasana A & Trikonasana B
– New asanas: Parśvakonāsana A & B
– Vrksasana
– Dandasana + Paschimottanasana
– Enkla slutrörelser

12.9 kl 19.00 – 20.30 – Vecka 4

New asanas
Prasarita Padottanasana A, B, C, D

Asana grundprincip #4
Sthira & sukha – Styrka och avslappning

Sittande ställningar del II

Hemläxa vecka 4 (ca 20-30 minuter) – träna en eller två två gånger denna vecka:
– 5 Surya Namaskara A
– 3 Surya Namaskara B
– Padangusthasana + Padahastasana
– Trikonasana A & Trikonasana B
– Parśvakonāsana A & B
– New asanas: Prasarita Padottanasana A, B, C, D
– Dandasana + Paschimottanasana + Purvottanasana
– Enkla slutrörelser

19.9 kl 19.00 – 20.30 – Vecka 5

New asana
Parśvottanasana

Asana grundprincip #5
Andetag, bandhas, mudras och inre massage

Sittande ställningar del III

Hemläxa vecka 5 (ca 30 minuter) – träna en eller två gånger denna vecka:
– 5 Surya Namaskara A
– 3 Surya Namaskara B
– Padangusthasana + Padahastasana
– Trikonasana A & Trikonasana B
– Parśvakonāsana A & B
– Prasarita Padottanasana A, B, C, D
– New asana: Parśvottanasana
– Dandasana + Paschimottanasana + Purvottanasana + Ardha Baddha
– Enkla slutrörelser

Week 6-8

Resten av kursen planeras efter gruppen och gruppstorleken.

FÖR VEM?

 • För helt nya som aldrig har yogat förut, och vill lära sig träna steg för steg helt från grunden.
 • För dig som tränat någon annan form av yoga, och vill fördjupa din träning med en erfaren yogalärare.
 • För dig som har tränat ashtanga yoga, men inte tränat självständigt (Mysore) och vill ha en enkel inkörsport till träningen.
 • För dig som har haft en träningspaus och vill repetera träningen helt från grunden och börja en Mysore träning.
 • För yogalärare som söker mer klarhet och djup i grunderna i hatha och ashtanga yoga, och vill utveckla en egenträning.

Denna kurs passar för alla som vill lära sig yoga. Du behöver ingen tidigare erfarenhet i yoga eller meditation, men lämpar sig mycket väl för dig som redan yogat länge och vill fördjupa din träning med en erfaren yogalärare.

Alltid både för karar och kvinnor – Välkommen med!

PRIS

Normalpris: 159€ (jämförelsepris 79,50€/mån)
Rabattgrupp: 149€ (HUS-anställda, pensionärer, studerande och under 18 åringar)
OBS! Kurspriset stiger i augusti (169€ | 159€) – Anmäl dig redan nu för att spara en slant och reservera din plats 👌

VAD INGÅR?

– 8 veckor träning med gruppundervisning i Ekenäs (1,5h x8)
– Läxor som hemmaträning varje vecka (obligatoriskt), som du antingen tränar hemma eller i Raseborgs Yogaskolas yogasal i Ekenäs på “Ashtanga Mysore” lektionerna med ca -80% rabatt (värde drygt 222€ för 39€). I salen får du hjälp och assistering av läraren när du övar på din träning.
– 1 video varje vecka av hög kvalitet för att stöda din hemmaträning, där de nya övningarna för veckan repeteras från måndagens session (t.ex. ifall du varit sjuk eller frånvarande av annan orsak).
– Personliga justeringar och assistans av en erfaren yogalärare och utbildare (YACEP)
– Potentiellt kommer du att kunna se allmänna hälsofördelar redan efter kursen, så som förbättrad matsmältning, ämnesomsättning, reglering av nervsystem och sömn.
– Stark viljestyrka

Din plats bekräftas vid betald kursavgift.

FÖRKUNSKAPER

Du behöver varken vara vig eller stark för att komma med, och du kan förvänta dig att du verkligen kommer att lära dig någonting. Yoga är till för oss som behöver mjuka upp och ta hand om kroppen. Du har knappast hört någon säga att “nej nu e ja e nog fö skitiger för ti å gåå å tvätt mi”.

NYCKELORD

Kroppsvård, uthållighet, styrka, balans och avslappning.

UTRUSTNING

Tag med en egen yogamatta om du har. Några lånemattor finns till hands.

Vi yogar barfota i mjuka och rörliga kläder. Håll magen tom åtminstone 2h innan träning, och undvik att dricka vatten precis före lektionen.

TIDPUNKT OCH PLATS

8 måndagar 22 augusti – 10 oktober kl 19.00 – 20.30 i Raseborgs Yogaskola i Ekenäs.

SPRÅK

Huvudsakligen hålls kursen på svenska. Om inte alla förstår svenska, så hålls kursen på helt eller delvis på engelska (om alla förstår engelska). Instruktioner på finska även möjligt. Voit kysyä kysymyksiä suomeksi.

EFTER KURSEN

Efter kursen kan du fortsätta delta på Ashtanga Yoga lektioner med våra seriekort, eller i vilken ashtanga yogaskola som helst!

After this starters course you will be able to practice ashtanga yoga as a moving meditation completely on your own from start to finish.

TEACHER

Alex Lemberg

REGISTRATION – ANMÄLNINGSFORMULÄR – ILMOITTAUTUMINEN

Vi tar max 16 elever på denna kurs, så vänta inte med att anmäla dig! Om platserna tar slut läggs du på köplats ifall någon behöver avboka innan kursen startar.

Detta är en bindande anmälan. Du kan annullera din plats mot läkarintyg före kursen startar. Om du annullerar din plats före den 12 juli (utan läkarintyg) får du 50% av kursen återbetald. I alla övriga fall fås ingen återbetalning.

In case you need to be absent from some session, you will still get the short video with instructions for the new asanas we learn that week. The first session is absolutely mandatory and will be recorded if anyone is absent, so that you can watch it online afterwards!

Paikkoja rajoitetusti ja sitova ilmoittautuminen. Kurssin voi peruuttaa veloituksetta lääkärintodistusta vastaan ennen kurssin alkua.