Lär dig Ashtanga Yoga Primary Series på bara 10 veckor!

– Välj om du deltar ONLINE via zoom eller i yogasalen (max 9 platser i salen)

– Lär dig hela ashtanga yoga primary series och hur du anpassar övningen för din kropp!

– Utveckla en komplett yogaträning så att du aldrig behöver fundera vad du ska träna.

– Fungerar som en grundkurs för nybörjare och som en fördjupningskurs och repetitionskurs för dig som redan tränat länge. Var och en får ut olika saker av kursen!

– Stärk din tillit och självförtroende till din träning eller din undervisning!

Ashtanga Yogakurs – Primary Series

10 onsdagar i rad kl 17.15 ~ 19.00. Lektionerna är 90 – 105 min.
24.3.2021 – 26.5.2021

Är du redo att bemästra grunderna i ashtanga yoga för att ta din träning till följande nivå?

Kursen ger dig vägledning i hela ashtanga yogans primary series från början till slut. För nybörjare fungerar kursen som en grundkurs i ashtanga yoga, och för dig som redan tränat länge fungerar kursen som en fördjupning för att bättre förstå och applicera grunderna och filosofin i din träning. Detta är även en utmärkt för dig som har haft en längre paus och vill repetera dina ashtanga kunskaper.

Varför gör vi solhälsningar, och varifrån härstammar de? Hur kan vi göra yogaträningen som kroppsvård? På vilket vis kan träningen samtidigt vara en andlig övning? Lönar det sig för mig att göra ställningen fullt ut?

Under 10 veckors tid granskar vi alla ställningar ur Primary Series och tränar tillsammans. Passar för alla som vill lära sig en rörlig variant av yoga. Efter kursen kan du träna yoga självständigt utan att behöva fundera på vad du ska skall göra!

Hemmaträning

Efter varje vecka har du som hemläxa att öva på det som vi gått igenom under kursveckan. Du kan träna självständigt hemma, eller delta i Alex’s mysore lektioner som du enkelt kan boka in i kursanmälan nedanför. Mer info om mysore undervisningen hittar du längre ner på sidan.

Veckoprogram

Under varje veckoträff tränar vi en ledd ashtanga yoga flow, samt en teori-, / workshopdel där vi går detaljerat igenom veckans tema.

Vecka 1: Välkommen till Ashtanga Yoga!

– Träningens grunder – Asana ABC

– Andetagens effekt – ujjayi och vinyasa

– Mula-, uddiyana-, och jalandhara bandha

– Solhälsningar – varför gör vi dem, och varifrån härstammar dom?

– Jorda dig först – Samasthitih!

Träning och diskussion

Vecka 2: Träningens grundpelare del I

Vi börjar vår resa in i ashtanga yogans värld med solhälsningar och stående ställningar. Dessa viktiga ställningar lägger grunden för alla andra övningar vi gör i vår asana och meditationsträning.

– Solhälsningar

– Stående ställningar

– Enkla slutrörelser

Filosofi diskussion: ashtanga yogans 8 grenar och utvalda delar ut patañjali yoga sutras

Vecka 3: Träningens grundpelare del II

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Enkla slutrörelser

Träning och diskussion

 • Hur ofta ska jag träna? Vad gör jag om träningen ger ångest?

Vecka 4: Ställningar och motrörelser del I

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Introduktion till sittande ställningar och vinyasa (Primary Series)
 • Enkla slutrörelser

Träning och Q&A (frågor och svar)

Vecka 5: Ställningar och motrörelser del II

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Sittande ställningar del I
 • Enkla slutrörelser

Träning och Q&A (frågor och svar)

Vecka 6: Höfter, roteringar och mudras

Ashtanga yoga förbereder din kropp långsamt och steg för steg för mer komplexa övningar. I den här delen av träningen tar vi oss igenom framåtfällningar, roteringar och höftöppningar

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Sittande ställningar del II
 • Enkla slutrörelser

Vecka 7: Ashtanga yoga som kroppsvård

Vad gör ashtangin för att ta hand om sin kropp? Vilken roll har ricinolja? Hur kan vi undvika träningsrelaterade skador?

Vi granskar ashtanga yogans grundpelare från både filosofi och teori till det praktiska. Självomsorg och kroppsvård kan vi relatera till den första grundpelaren i Patañjalis ashtanga yoga: AHIMSA, samt filosofin om rening från Niyama: SAUCHA.

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Sittande ställningar del I + II
 • Enkla slutrörelser

Träning och diskussion / föreläsning

Vecka 8: Deep core och öppna höfter

I Primary Series utvecklar du både styrka och avslappning. Denna vecka utforskar vi de mer utmanande ställningarna i slutet av Primary Series som kräver styrka och elegans för att ta sig igenom effektivt.

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Sittande ställningar del I + II + III
 • Enkla slutrörelser

Vecka 9: Slutrörelser och bakåtböjningar

Primary Series slutar med en sekvens av bakåtböjningar och uppochnervända ställningar som du kommer att träna om och om igen. Vi granskar ställningar och bygger upp en stabil grund för var och en att träna dessa ställningar med ett säkert förfarande.

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Sittande ställningar (alla)
 • Slutrörelser

Träning och diskussion och inspiration från de gamla texterna (Patañjali Yoga Sutras)

Vecka 10: Led Primary Series & diskussion

 • Solhälsningar
 • Stående ställningar
 • Sittande ställningar
 • Slutrörelser

Träning och diskussion och inspiration från de gamla texterna (Patañjali Yoga Sutras)

Mysore undervisning

Då du börjar träna ashtanga yoga får du en alldeles egen yogaträning som du börjar träna och utveckla tillsammans med din yogalärare. För att lära dig ashtanga yoga krävs en regelbunden träning, och vi rekommenderar att alla ashtanga yogin tränar 1-3 gånger per vecka på mysore lektioner där alla tränar tillsammans och får personlig undervisning av läraren. Detta är ashtanga yogans starkaste egenskap där nybörjare får mer hjälp, och du som redan yogat länge får tips och nya utmaningar i din träning.

Vi erbjuder i samband med denna kurs mysore lektioner till ett förmånligare pris, och rekommenderar att du kommer till dessa lektioner för att träna på det som vi lär oss under denna kurs.

Exempel: Då vi första veckan lär oss solhälsningar i denna kurs, kommer du sedan till mysore lektionerna, får hjälp av läraren, och övar på solhälsningarna så att du klarar av att träna dessa självständigt, och får sedan nya ställningar att öva på som vi även går igenom noggrannare under denna kurs. Således kommer din personliga yogaträning att an efter öka i längd och mångsidighet i naturlig takt just så som träningen passar för dig, din livssituation, och din kropp! Detta är det traditionella sättet att lära sig yoga som passar för alla, där längre hunna får mer utmaningar, och nya får mer personlig hjälp i början.

Alex Lemberg

För Alex är det viktigt att övningarna lärs ut på elevens nivå av kapacitet och förmåga. Yogan som Alex undervisar anpassas för var och en för att öppet bjuda in eleven till en helande självtransformeringsprocess.

En bra yogalärare känner till vilka ställningar som kan orsaka problem för vissa, och kan undervisa lämpliga alternativ som ger motsvarande nyttoeffekter. Det är då vi bjuds in till mer öppenhet för att helas på alla plan. Det finns inget färdigt system som skulle passa för precis alla.

Yogan anpassas för dina egna behov.

Kursanmälan öppen!

Ashtanga Yogakurs - Primary Series 24.3.2021 – 26.5.2021
Alla lektioner går parallellt online via zoom. Välj om du deltar i yogasalen eller hemifrån online. Observera att mysore på måndag hålls enbart online!
För dig som inte tränat mysore så är det enklare att börja med mysoreträningen i yogasalen, men många har framgångsrikt direkt börjat tränat hemifrån via zoom också.
Kursen på onsdagen är i form av Ledd Ashtanga Yoga + Workshop.
Mysore lektionerna pågår i 10 veckors tid parallellt med denna kurs. Läs mer om mysoreundervisningen högre upp på sidan.
Meddela gärna om eventuella hälsohinder eller övriga önskemål