1. Andetag

– Ujjayi – lyssna till ditt inre ljud. Bemästra och koordinera dina andetag med egen vilja.
– Lär dig att stanna upp i ställningarna – hitta stillhet i kroppen och i sinnet – lär dig att stanna upp och reflektera i livet.

2. En bestämd sekvens

– Du skippar inte ställningar som du inte gillar, eller ställningar som din lärare inte gillar.
– Du lär dig hitta styrkor som du aldrig kunnat ana att fanns i dig.

3. Upprepning

– Du upprepar samma sekvens, men den känns ny varje gång för att din kropp förändras och utvecklas.
– Du kan enkelt följa med din egen utveckling och inspirerar dig själv till att fortsätta träna och utvecklas.

4. Konsekvent

– Träning idéellt några dagar per vecka som morgonträning (“daglig” träning, men beakta livssituation mm.), vilket låter både kropp och sinne anpassa sig snabbare. Var och en gör så gott den kan med att vara konsekvent, precis som när man övar att lära sig spela ett instrument över flere års tid.
– Huvudsaken är att du gör ett beslut för att börja träna och håller fast vid det, vare sig det handlar om 2 eller 6 dagar i veckan!
– Försök träna flere dagar i rad. Om du tränar 3 dagar i veckan – gör det 3 dagar i rad om din livssituation tillåter.
– Människor är till naturen lata, och vårt sinne gillar inte förändring och vill ofta få oss att undvika eller skippa träningen.
– Du då tränar ashtanga yoga tränar du på att vara konsekvent, pålitlig och sann (satya).

Kom ihåg att även detta är riktlinjer och inte någon religion. Det huvudsakliga ur denna punkt är beslutet du gör, och att inte göra för stora livsstilsförändringar på en gång!

5. Tapas – Eld – Självdisciplin – “Fire of purification”

– Självdisciplin som bränner bort våra gamla invanda mönster (samskaras).
– Självdisciplin behövs i början – ända tills det blir ditt nya normala, och du gör övningen hängivet – bhakti yoga.


Det är svårt

Daglig yogaträning är svårt och utmanande. Varje dag kan vara en utmaning att ens ta fram yogamattan. Man har inte alltid lust att träna på att lyssna till sig själv. Det är intensivt. Detta är ett faktum.

Du skall inte tro att det är något fel på dig eller din attityd när du har svårt att ens börja din träning. Det kanske underlättar att veta, att vi alla yogin kämpar med det här. Inte heller är det dina tankar som spelar något spratt med dig, och det handlar inte om att du inte skulle uppskatta träningen tillräckligt mycket!

…men det är just i de här stunderna som vi kan lära oss att andas, lyssna inåt och se att det inte fanns någonting att frukta. Det är i just de här stunderna som vi kan bryta våra barriärer och se vad vi verkligen är kapabla till! Frukta ej, ty genom vår dagliga träning fylls yogins kropp med liv, och hjärta med lycka.

Om vi tränar enbart när det är enkelt att träna går vi mer sällan utanför vår bekvämlighetszon där vi expanderar vårt potential.

PS. Med “daglig yogaträning” så menas inte bokstavligen en religiös “daglig yogaträning” med rigorös och svettig asanaträning precis varje dag. Det menas att träna på att vara närvarande i dig själv med antingen asana eller pranayama då du är fysiskt kapabel till det, eller meditation eller att studera skrifterna. Lika viktigt som “daglig träning” är även att hålla dina vilodagar, och reservera tid för att hand om dina nära och din familj.

Yoga är ett ämne med mycket symbolik och subjektivitet som inte skall tolkas 100% bokstavligt. Likväl finns det många bokstavliga texter så som Patañjali Yoga Sutras, men även dessa texter bör läsas och tolkas med ett kritiskt öga.

“By practice, the body is filled with life,and the heart is filled with happiness.
These things arise for the yogi.”
-Shiva samhita, 41.

“For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.”
2 Timothy 1:7
It’s crazy how often we let fear guide our decisions. With money, food, and all kinds of other pleasures in life, there is this fear that there isn’t enough to go around.