Att börja träna ashtanga yoga

STEG 1: Förbind dig till en regelbunden träning. Rekommendation 2-3 gånger per vecka. Månadskort hjälper och är det förmånligaste alternativet.

STEG 2: Kom med på din allra första lektion som drop-in på en “Ledd Ashtanga” lektion, men kom då 45 minuter innan lektionen om du inte gått grundkurs, så får du en kort obligatorisk introduktion på köpet.

Alternativt kan du gå en introduktion eller kort grundkurs (även om du tränat annan yoga tidigare), där du introduceras och initieras till övningen. Du lär dig korrekt andningsteknik, solhälsningar några ställningar utantill som behövs till de ledda lektionerna.

STEG 3: Ge övningen en chans att visa sina transformativa egenskaper under 2-3 månader med en regelbunden övning. Du väljer om du vill träna på morgonen eller kvällen.

Kom igång med Mysore träning

Det enklaste sättet att komma igång med Mysore träning är att lära sig grunderna på några ledda lektioner.

  1. Lär dig grunderna så att du självständigt kan träna Solhälsningar, och känner till ställningarnas inre arbete (bandhas) och andningsteknik (ujjayi) – detta lär du dig på grundkursen, och repeteras under de ledda lektionerna. Du som har tränat ashtanga yoga tidigare kan genast komma med på Mysore undervisningen.
  2. Träna på mysore lektioner där du lär dig träna självständigt vidare i serierna (enskilld undervisning i grupp). Det är här vi gör vår träning, och applicerar idéer som vi lär oss under de ledda lektionera. Då du behärskar dina ställningar och rörelser i ett meditativt yoga flöde (Yoga Flow) ger läraren ställningar vidare i serierna, som en gåva från lärare till elev. På detta sätt skräddarsys träningen speciellt för varje elev, där ålder, förmåga och kapacitet tas i beaktande – för att skapa en healing practice. Vi tar inte självmant nya ställningar in i vår träningsserie, men uppmuntras till att göra egna övningar antingen före eller efter sin mysore träning.
  3. Att gå på ledda lektioner är nyttigt för att lära sig ujjayi andetagen och vinyasa, men där görs alltid kompromisser så att lektionerna ska passa för hela gruppen, och till en viss del behöver man koncentrera sig på vad läraren säger och visar, och därför har de inte helt samma effekt som en mysore träning.