DIN ENERGIKROPP

HITTA DIN ENERGIKROPP, PRĀNĀMAYA KOSHA I DIN HATHA YOGATRÄNING

Indier älskar att kategorisera allting. I hatha yogaskolan delar man upp kroppen i fem olika lager:

  1. Annamaya kosha, den fysiska kroppen som skapas av det vi äter. Materia.
  2. Manomaya kosha, vår mentala “kropp”, allting som berör vårt sinne (mind / mieli)
  3. Pranamaya kosha, den energi och livskraft och bioplasmiska energi vi har i kroppen, både i form av fysisk mätbar energi (blodtryck, värmestrålning) och mental energi (where the mind goes, energy flows). “The pranic body”.
  4. Vijnanamaya kosha, vårt parapsykiska och högre mentala medvetandet. Intuition. Saker vi inte kan förklara.
  5. Anandamaya kosha, översätts på engelska till “bliss body” eller “trancendental body”.

Var och en av oss har av de här aspekterna i vår kroppshelhet, och vi är alla till olika grad medvetna eller omedvetna om dessa. Ett av målen med många (ibland obekväma) hatha yoga ställningar som vi tränar i ashtanga yogan, är att göra sig mer medveten om sin varelse som helhet. Vi lär oss an efter att ha hjärtat med i träningen.

FÖR VEM?

För vem som helst som är intresserad av mystiska saker. Ingen tidigare kunskap av yoga är nödvändig, men du som redan tränat en tid får ut andra saker ur workshoppen, och även du som tränat länge är varmt välkommen.

Vi kommer i denna workshop att utforska hur vi hela tiden arbetar med motsatta krafter i kroppen, andetag för andetag, och vi lär oss använda våra indre mer subtila energier och muskler för att låta ryggraden sväva upprätt inuti alla våra vävnader.

För er yoganördar när det då vi lär oss att accessera shushumna med hjälp av all vår inre kontroll vi tränar upp i övnignarna. Ashtanga ser ibland ut som akrobatik, och visst, akrobatik är kul och varför jag gillar just den här sortens yogametod, men i själva verket handlar det här om inre övningar.

Workshoppen kommer att se ut såhär:
– – ashtanga morgonträning – – (endast för dig som tränat mysore innan det här)
7.30 – 9.00 MORGONMYSORE
(Tag med något eget lätt ätbart / smoothie el. dyl.. Ett litet kylskåp finns. Kaffe & tevatten finns på plats.)
– – workshoppen börjar – – (för alla)
9.30 – 11.00 FÖRELÄSNING – VAD ÄR PRANA? (chanting av utvalda sutror ur Patañjali Yoga Sutras ingår enligt tradition av Sri T. Krischnamacharya (1888 – 1989).
11.00 – 12.00 PRANAMAYA KOSHA – HATHA YOGA MED VINYASA (övningarna passar för alla. Hur arbetar vi konkret med prana, apana och udana i hatha yogaträningen?)

NÄR VILL DU HA WORKSHOPPEN?