FÖRMIDDAGSYOGA MED ALEX

10 tisdagar 1 mars – 3 maj 2022 kl 10.00 – 11.00

ASHTANGA YOGA FÖR ALLA

I min undervisning vill jag att eleven ska få maximal nytta av övningarna, oberoende av ålder eller kroppstyp. En stor del av mina elever har varit dubbelt min egen ålder, vilket har lärt mig att anpassa undervisningen och jag kan ge nyttiga alternativ som hjälper eleven att upprätthålla god hälsa. Det är då vi bjuds in till en helande transformeringsprocess.

Stereotypen för ashtangin har ofta varit vältränade slanka yngre personer, vilket kanske avslöjar mer om själva läraren än yogan.

En bra lärare måste förstå att en del övningar kan orsaka problem för vissa, och då kunna erbjuda andra alternativ med motsvarande nyttoeffekter. Vi tränar inte yoga för att passa in i något viss sorts mönster.

Jag välkomnar alla och vill se en bred skara av olika människor i yogasalen, vilket är någonting jag vill tro att jag har lyckats med. Yoga är, och ska finnas till för alla!

Inklusivitet måste synas bland skaran av deltagare i yogasalen, och inte bara vara ett slagord på sociala medier. Kom och träna med oss så får du yogaövningar som kompanjon för resten av ditt liv.

Välkommen!

Alex Lemberg (Experienced Registered Yoga Teacher & Yoga Alliance Continuing Education Provider)

FÖR VEM?

Denna kurs passar för alla. Du behöver ingen tidigare erfarenhet i yoga eller meditation. Ingen grundkurs nödvändig.

HURDAN YOGA?

Vi lär oss träna ashtanga och hatha yoga. Efter kursen har du lärt dig träna yoga självständigt, och kan fortsätta träna hemma om du så önskar. Om det finns intresse fortsätter förmiddagsyogan efter denna kurs.

FÖRKUNSKAPER

Du behöver inga förkunskaper för att komma med. Den som vill kan träna igenom Alex’s Ashtanga Yoga Introduction Video Series på YouTube innan kursen börjar, men det är inget krav. Vi repeterar vid behov grunderna noggrant i början av kursen.

PRIS

139€

Du får en faktura för kursen då vi har över minimi anmälda.

SPRÅK

Huvudsakligen hålls kursen på svenska. Om inte alla förstår svenska, så hålls kursen på engelska och svenska. Instruktioner fås även på finska.

TIDPUNKT OCH PLATS

Tisdagar kl 10.00 – 11.00 i Raseborgs Yogaskola i Ekenäs / Raseborg. Kursen pågår från 1 mars – 3 maj 2022.

LÄRARE

Alex Lemberg

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Platserna är begränsade och din anmälning är bindande, och kan annulleras och återbetalas endast mot läkarintyg. Vid plötsliga förhinder finns möjlighet att ersätta med annan lektion (kan utnyttjas 2 gånger under kursen).