Formis fastigheten där yogasalen finns läggs till salu, vilket medför en mer oviss framtid för yogasalen. Detta medför förändringar i verksamheten fr.o.m. 2022 som du kan läsa om nedan. Yogaträningarna fortsätter, men i ett lite annorlunda arrangemang än tidigare.

1. SERIEKORTEN TAS BORT BORT FRÅN FÖRSÄLJNING DEN 1 DECEMBER 2021

Fr.o.m. nästa år kommer jag att hålla endast en yogakurs med 16 platser, och kommer inte längre att kunna garantera att det finns lediga drop-in platser. Därför tas seriekorten bort från försäljning.

Istället sänks engångspriset i december från 20€ till 14€ för lektioner som är upp till 80 minuter långa (det blir billigare än med 5x seriekortet), och engångpriset för 90 minuters (eller längre) lektioner blir 18€. Man betalar alltså per gång då man deltar som drop-in om man inte redan har ett seriekort.

För att seriekort ska kunna erbjudas, behöver det finnas ett brett utbud av yogalektioner per vecka. För att kunna ha ett tillräckligt brett utbud av yogalektioner per vecka behövs flere lärare. För att kunna ha flere lärare behövs det flere besökare i yogasalen. Denna ekvation har varit svår att få att gå ihop sedan mars 2020, och en omstrukturering av hela undervisningen är nödvändig. Försäljningsbeskedet gjorde tidpunkten för omstrukturering lämplig just nu kring rådande omständigheter.

2. ALEX ERBJUDER ISTÄLLET EN YOGAKURS FÖR 16 DELTAGARE

Från januari – mars 2022 håller Alex en yogakurs som kommer att ha (minst) 16 platser.

Träningarna hålls 3 dagar i veckan, men du väljer om du deltar i alla tre veckoträningar, eller i två, eller i en träning per vecka. För nya yogin rekommenderas att delta minst 2 gånger per vecka för att få fördelarna av en regelbunden träning och snabbare få en helhetsbild av övningarna.

Under denna kurs bjuder Alex på allting som ligger nära hjärtat för honom i yogaväg, och satsar på denna kurs som om det skulle vara den sista som hålls i fastigheten. Realistiskt sett lär det nog dröjja i alla fall innan fastigheten blir såld, men spaningen efter nya utrymmen kommer att komma igång nån gång 🙂

Varje lektion består av 60-70 minuter vanlig yogaträning (ashtanga och hatha yoga) och avslappning samt 20-30 minuter specialprogram som beskrivs på kurssidan.

Alex’s stora yogakurs – del 1, 2022

MYSOREUNDERVISNINGEN LÄGGS PÅ PAUS?

Fr.o.m. januari hålls salen öppen för egenträning på mornarna, och jag hoppas vi ändå ses där!

Mysore yogaundervisningen läggs tills vidare på paus fr.o.m. januari 2022 p.g.a. ett ständigt avtagande intresse. Mysore yogan kommer säkert tillbaka i något skede i någon form, men tills vidare läggs den på paus. Tack till alla ni som ständigt kommer tillbaka till träningen!