Detta är en DUAL kurs – välj om du deltar hemifrån online via zoom eller i yogasalen!

Yoga Grundkurs 8 måndagar 19.10 – 7.12 kl 19.55 – 20.55

Vi lär oss grundläggande koncept, ställningar (asana), inre aktiveringar (bandhas), flow (vinyasa) och andningsteknik (ujjayi), varefter vi börjar lära oss en förenklad ashtangayoga träning.

Efter grundkursen kan du genast börja träna Yoga Grundserie 1, där vi under första kursträffen börjar med att repetera alla ovan nämnda koncept. Då Yoga Grundserie 1 börjar kännas smidig kan du precis när du vill gå vidare till Yoga Grundserie 2, eller börja träna Ashtanga Yoga med Mysore undervisning.

Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet eller tidigare motion.

Passar även dig som tidigare yogat, och nu vill börja pånytt med att repetera grunderna.

Träff 1 – De grundläggande principerna (ujjayi & bandhas) – Surya Namaskar A
Träff 2 – En aktiv grundställning – Surya Namaskar A, Trikonasana
Träff 3 – En aktiv grundställning (forts.) – Surya Namaskar A & B, Trikonasana
Träff 4 – Vinyasa – en målmedveten rörelse – Surya Namaskar A & B, Trikonasana, Parsvakonasana
Träff 5 – Hatha vs. Rāja yoga – Surya Namaskar A & B, Trikonasana, Parsvakonasana
Träff 6 – Surya Namaskar A & B, Trikonasana, Parsvakonasana, Parasarita Padottanasana – Dandasana
Träff 7 – Ditt Yogaflöde – Surya Namaskar A & B, Trikonasana, Parsvakonasana, Parasarita Padottanasana, Vrksasana – Dandasana, Janu Sirsasana, Baddha Konasana
Träff 8 – Ditt Yogaflöde – Surya Namaskar A & B, Trikonasana, Parsvakonasana, Parasarita Padottanasana, Vrksasana – Dandasana, Janu Sirsasana, Baddha Konasana

Tidtabell
Måndagar kl 19.55 – 20.55 (60 minuters lektioner)
8 måndagar i rad

Lärare: Alex Lemberg

Kurspris: 79€ / 74€ (normalpris / rabattgrupp)
Deltagare i introduktionen får köpa ett valfritt seriekort till -10% rabatt vid kurstillfället, eller anmäla sig till Grundserie 1 veckokurs för -5% rabatt.

Kursen faktureras till din epostadress då minimideltagarantalet är uppnått.

Anmälning till kursen är bindande, och eventuell annullering bör göras senast 7 dagar innan kursstart. I övriga fall faktureras halva kurspriset, och vid annulleringar samma dag som kursstarten faktureras hela kursens normalpris.

Om du har förhinder någon träning (t.ex. vid flunssa eller skiftesarbete eller födelsedagsfest) så får du ersätta 2 missade kursträffar mot valfria drop-in lektion på schemat så länge kursen pågår, bara du meddelar om detta i god tid.

Anmälningsformulär - Grundkurs DUAL 19.10 - 7.12
Adressuppgifter behövs för fakturering och används inte i marknadsföringssyfte.
Rabattgrupp = pensionär, studerande eller under 18 år.
Meddela gärna om eventuella hälsohinder eller övriga önskemål