Köp Yogakort

Om du vill delta som drop-in online via zoom, och inte har ett träningspaket, så kan du välja ur alternativen nedan och beställa ett seriekort.

Till rabattgruppen hör: pensionärer, studerande och under 18 åringar mot intyg.
Viktiga saker för läraren att känna till är t.ex. eventuella hälsohinder / skador eller graviditet