Köp Yogakort

Seriekort för dig som vill delta i kurserna och träningarna på drop-in basis.

Till rabattgruppen hör: pensionärer, studerande och under 18 åringar mot intyg.
Viktiga saker för läraren att känna till är t.ex. eventuella hälsohinder / skador eller graviditet