ASHTANGA YOGA

Ashtanga yoga sammanfattning

 • Yogaställningar, asana, enligt traditionella träningsserier, som både hjälper till med inlärningen, och ger dig möjlighet att verkligen se dina egna framsteg.
 • Ställningarna länkas samma med andetag och rörelser, vinyāsa, som berättar hur vi går in- och ut, ur ställningarna.
 • Kontroll över inre stödmuskulatur, bandhas, redan från början. Lär dig använda ställningarnas mekanismer (the actions in asana).
 • Träning på tom mage (undvik att äta middag precis före träningen).
 • Värmande ujjayi andetag, ökad ämnesomsättning, svett och internt fokus (pratyāhāra). Hjälper till med att reglera nervsystem.
 • Blick och fokus, drshti, ger koncentration (dhārana), som du kan ta vidare till meditation (dhyāna).
 • Ställningarna är enkla i början, och blir gradvis mer och mer utmanande.
 • Man lär sig progressivt lite åt gången av träningsserierna i sin egen takt.
 • Du utvecklar en självständig träning (mysore style) som skräddarsys tillsammans med läraren till din kropp och livssituation.
 • Ashtanga yoga är menat att tränas individuellt som en personlig yogaträning. På en Mysore lektion tränar alla sin egen träning, och läraren hjälper var och en turvis. Nya deltagare får alltid mera hjälp tills man klarar sig mer självständigt.
 • Du får en yogaträning som du bär med dig hela livet.

Att börja träna

Du börjar träna ashtanga yoga från grundkurs, och samtidigt börjar träna på “Ashtanga Mysore” och/eller “Ledd ashtanga (grunder)” där du lär dig träna fler övningar efter hand.

OBS! Under senhösten 2022 kan du börja träna utan grundkurs på “Ashtanga Fun Class” eller “Återhämtande kvällsyoga”.

Regelbundenhet i övningen är viktig. Till en börjar en eller ett par gånger per vecka för nybörjare, för att övningarna ska börja sätta sig i minnet. Du kan redan från grundkursen komma med på “mysore” lektioner där du får träna i din egen takt utan stress till dina egna andetag. Som nybörjare får du mera hjälp av läraren.

Målet med startkurserna

EDIT: just nu (hösten 2022) är intresset för grundkurserna väldigt litet. Kom med på “Ashtanga Fun Class” eller “Återhämtande kvällsyoga” för att börja träna ashtanga yoga.

Ett av målen med startkurserna är att bekanta sig med övningarna och lära sig några övningar utantill, som man sedan fortsätter träna på Mysore lektioner. An efter som du tränar på Mysore lektioner lär du dig mer och mer, och du kan sedan komma med på ledda ashtanga lektioner.

Ashtanga yoga unik

I många andra yogastilar tränar man ofta olika ställningar varje gång i olika ordning, vilket är orsaken till att lektionerna ofta leds i grupp. I Ashtanga yoga har vi träningsserier som man lär sig utantill, vilket gör att du kommer snabbt att märka av dina egna framsteg. Detta i sin tur gör att du inspirerar dig själv till att upprätthålla sunda levnadsvanor för att kunna fortsätta träna. Bättre hälsa och välmående är en vanlig bieffekt.

Ökad ämnesomsättning

Träningen görs med förlängda och lite kraftigare andetag (ujjayi) som hjälper till med att värma upp kroppen, upprätthålla meditation och lugn, samtidigt som de ökar ämnesomsättningen i kroppen och lyfter fram svetten till ytan.

Bara några månader

Redan efter några månaders träning kan du märka stor skillnad på kroppens funktioner, så som matsmältning, sömn, styrka och smidighet.


Lektionsbeskrivningar

Ashtanga Fun Class

Beginner

Förenklad ledd ashtanga yoga där vi tränar utvalda ställningar ur både Primary Series och Intermediate Series.

Perfekt för dig som vill ha lite variation i din ashtanga yogaträning, eller har ont om tid för att göra alla hela långa mer traditionella träningar, eller har tappat inspirationen för daglig ashtanga träning. Let’s mix it up!

Samtidigt är det här en bra inkörsport till ashtanga yoga och fungerar som alternativ till grundkurs. Lektionerna hålls på hela gruppens villkor.

Du kan komma med utan grundkurs.

Återhämtande kvällsyoga | Ashtanga Soft

Beginner

Förenklad ledd ashtanga och hatha yoga. Passar för alla – ingen grundkurs nödvändig för att delta.

Vi lägger inte lika mycket vikt mot handlederna (t.ex. armpessar) på de här lektionerna, och tränar förenklat. Du kan göra samma övningar på MYSORE lektionerna om du vill träna oftare.

Vi tränar lugn hathayoga ur ashtangayogans ställningar, men vi gör exempelvis inte enda solhälsning, eller andra mer akrobatiska övningar.

Du kan komma med utan grundkurs.

Välkommen 🙂

Ledd Ashtanga (grunder) | Ohjattu astanga (alkeet)

Beginner

Här tränar vi ashtanga yoga i en ledd och guidad gruppundervisning. Lektionerna kan vara lite annorlunda från gång till gång eftersom detta hålls i en blandad drop-in grupp.

Denna ledda lektion hålls som drop-in, vilket betyder att vi alltid går på nybörjarnas villkor om vi har nya med.

Ibland gör vi samma ställningar ett par gånger för att enklare få dom att sitta i minnet. Vi tränar drygt halva stående serien, och några sittande övningar.

Detta blir basen för din Ashtanga yoga -mysore träning.

Vi beaktar hela gruppen och repeterar grunderna med jämna mellanrum med nya deltagare. Idéen är att man lär sig lite an efter ju oftare man går på lektionerna.

Kom tidigare till lektionen (45 minuter före) då du deltar för första gången och inte har gått grundkurs, så lär du dig korrekt andningsteknik och solhälsningar innan vi börjar (obligatoriskt).

Saavuthan hyvissä ajoin (45 min) ennen tuntia jos tämä on sinun ensimmäinen astanga joogatunti, ja et ole käynyt alkeiskurssilla. Käymme silloin läpi mm. oikea hengitystekniikka ja auringontervehdyksiä ennen tunnin alkua.

Ashtanga Fortsättning, Ledd + Mysore | Astanga Jatkotunti, Ohjattu + Mysore

All levels

Lektionen börjar med ledd eller halvledd träning (solhälsningar och stående ställningar), och fortsätter sedan som Mysore träning.

Du som kommer första gången på Mysore träning får mera uppmärksamhet av läraren, och vi diskuterar hur du vill lära dig övningarna. Du får även ett papper med ordningen på ställningarna, och avslutar sedan med slutrörelser på egen hand. Ju oftare du går på lektionerna, desto mer individuell hjälp och assistans får du, och du lär dig mer och mer övningar. Vi ber dig i början komma på Mysore träning minst en gång per vecka.

Om du vill göra kortare träning kan avsluta träningen på egen hand direkt efter den ledda delen (ca 40 minuters träning).

Detta är för dig som söker efter kontinuitet i undervisningen och vill lära dig övningen mer systematiskt och med ordning och reda, men likväl är detta för dig som vill träna lite lugnare och göra mer terapeutiska övningar.

Du behöver inte kunna ställningarna utantill för att komma med, men kommer an efter att lära dig träna mer och mer självständigt. Mysore är privatundervisning i grupp där du får en alldeles egen yogaträning som du sedan kan komma och fortsätta träna och utveckla, inte bara på Mysore lektioner, utan även hemma.

Tunnin alkuosa (aurinkotervehdykset ja seisomasarja) tehdään ohjattuna yhdessä ja sen jälkeen lopputunti tehdään Mysore-harjoituksena oman hengityksen tahtiin (kts alkeismysore alla). Opettaja kiertää neuvomassa ja avustamassa jokaista henkilökohtaisesti. Erityisesti hän kiinnittää huomiotaan ensimmäisiä kertojaan mysoreharjoitusta tekeviin.

Ledd Primary Series | Ohjattu Ykkössarja

Vi tränar så mycket av första serien i ashtanga yoga som vi hinner med. Läraren leder igenom ställning-för-ställning och vinyasa-för-vinyasa i traditionell anda. Du behöver ha gått grundkurs (eller Mysore) först, och lära dig anpassa ställningarna, och förstå att allting inte är obligatoriskt.

Under denna lektion hinner läraren inte visa och förklara detaljer i alla ställningar, men du behöver inte ha tränat hela primary series förut för att delta! Alternativ visas där det behövs, och hur tiden räcker till.

Det rekommenderas att du har tränat åtminstone halva primary series tidigare, vilket är ungefär vad vi lär oss göra på “Ledd Ashtanga (grunder)” lektionerna.

MYSORE

Du som har gått grundkurs kan genast komma med på mysore lektioner. Du som går grundkurs rekommenderas komma med och träna på hemläxorna på Mysore lektionerna.

På Mysore lektionerna tränar man i takt till sina egna andetag så långt man kommer ihåg av vad man lärt sig. Läraren går runt och personligen hjälper var och en turvis. Om du inte kommer ihåg ställningarna utantill finns det papper med ordningen på ställningarna som du kan följa, och här har du möjlighet att fråga efter mer hjälp av läraren.

Vi tar vanligen inte nya ställningar in i vår träning självmant, utan får nya ställningar av läraren då föregående ställningar och övningar börjar löpa.

Mysore lektioner är inte en lektion enbart för avancerade yogin, även om de som tränat en längre tid trivs bra här. Ibland kan det vara enklare att göra kortare och mer terapeutisk träning just på Mysore lektioner, då du följer takten på dina egna andetag och gör vad kroppen orkar. Mysore lektioner är ett utmärkt ställe att fråga läraren saker som man blivit och fundera över på ledda lektionerna.

Detta är för dig som söker efter kontinuitet i undervisningen och vill lära dig vidare i serierna eller finslipa din träning, men likväl är detta för dig som vill träna lite lugnare och göra mer terapeutiska övningar.

Mysore-tunneilla edetään sarjaa oman hengityksen ja muistin varassa siihen asti, kun on asanoita oppinut. Opettaja kiertää neuvomassa ja avustamassa jokaista henkilökohtaisesti.

Astangan sarjan opaspaperia saa pitää oman maton vieressä. Uusia asentoja opetellaan vähitellen sitä mukaa, kun entiset asennot alkavat sujua ja sarjan alkaa muistaa paremmin. Jos muisti pettää, aina voi kysyä mitä seuraavaksi pitikään tehdä tai ottaa aulasta opaspaperia maton viereen.

Opettajalta kannattaa aina kysyä neuvoa, jos on epävarma jonkin asennon harjoittelemisessa. On myös hyvä kertoa omista mahdollisista kivuista tai vaivoista, jotta opettaja voi ottaa niitäkin huomioon avustuksissa.

Mysoretunti ei siis ole mikään edistyneitten tunti, vaikka pidempään harjoitelleet siellä viihtyvätkin. Joskus voi olla suorastaan helpompi tehdä kevyempää, tai lyhyempää harjoitusta nimenomaan mysoretunnilla, kun voi seurata vapaasti omaa hengitystään ja jaksamistaan.

EGENTRÄNING | OMAHARJOITUS

Salen öppen för egenträning. Ingen undervisning. Begär nyckelkod i god tid.

Sali auki – ei opetusta. Pyydä avainkoodi hyvissä ajoin.