Lektionsbeskrivningar

DUAL betyder att en lektion går både i yogasalen och online via zoom samtidigt. Du kan alltså delta hemifrån i lektionerna som hålls i salen.

Nybörjare?

Nivå 1: GRUNDER
Börja från en kurs i ASHTANGA GRUNDER eller MJUK YOGA (“ashtanga soft”).

Nivå 2: MYSORE
Efter en kurs i grunderna kan du delta i Alex morgonyoga eller Alex eftermiddagsyoga och börja träna regelbunden antingen ashtanga yoga eller mjuk yoga med mysore undervisning.

Nivå 2: LEDD ASHTANGA
Under en ledd ashtanga lektion tränar alla i samma takt. Läraren berättar namnen på ställningarna och räknar vinyasorna för att hålla gruppens andetag synkroniserade. Det är nödvändigt att känna till grunderna (vinyasa, ujjayi, bandhas, solhälsningar) för att delta i dessa lektioner. Traditionellt visar inte läraren ställningarna, så att var och en kan koncentrera sig på sin övning och inte på läraren, men nybörjare får givetvis mer handledning.

NIVÅ 1

ASHTANGA GRUNDER

Du lär dig grunderna för att träna ashtanga och hatha yoga, och kan efter kursen göra en meditativ och grundläggande yogaträning självständigt. Grundkurserna rekommenderas för alla som vill börja träna yoga i mysore stil, även om man tränat andra former av yoga innan.

Vi håller ibland grundkurser över en längre tid (t.ex. 6 veckor), och ibland som intensiva kurser (5 dagar i rad).

Kursinnehåll vanligtvis:

 • Grundläggande ashtanga, hatha och mysore filosofi
 • Andningsteknik (ujjayi)
 • Bandhas (mula och uddiyana)
 • Grundläggande ställningar (trikonasana, parsvakonasana, prasarita padottanasana, paschimottanasana, purvottanasana, ardha baddha, marichyasana C, m.fl.)
 • Avslutande ställningar (halvbrygga, skulderstående, m.fl.)
 • Solhälsningar

MJUK YOGA

Vi skapar en meningsfull yogaträning för var och en där vi speciellt söker efter lätthet (ease) och mjukhet i träningen och workshoppar fram lämpliga ställningar för var och en, så att alla kan börja träna yoga på riktigt redan från början. Ingen ska behöva känna att övningarna är för krävande eller i värsta fall skada sig.

Under kursen lär du dig att träna självständigt och lyssna till ditt inre och dina egna behov, samtidigt som du fördjupar meditationen och koncentrationen i träningen.

Efter kursen kan du självständigt träna en behaglig 30 minuters yogarutin, och kan fortsätta att träna mjuk yoga med Alex och lära dig mer under Alex morgonyoga (Ashtanga & Hatha Mysore) och Alex eftermiddagsyoga (Ashtanga & Hatha Mysore).

Vi funderar bl.a. över:

 • Vilka egenskaper har en mjuk yogaträning?
 • Hur kan vi göra träningen och våra ställningar “mjukare”?
 • Vi tittar noggrannt på hur du kan variera
  • Hur länge du tränar
  • Hur ofta du tränar
  • Vilka ställningar du tränar och i vilket syfte
  • Hur du utför ställningarna
  • Vilken roll har Vinyasa i ställningarna?
  • Mjuka solhälsningar (inga armpressar etc…) och andra alternativ
  • Olika nivåer av samma ställning
  • Användning av redskap (klossar, handdukar, strap) för att hitta lämpliga ställningar
  • Du lär dig en ca 30 minuters yogarutin: uppvärmning, sidosträckningar, roteringar, framåtfällningar, bakåtböjningar och avslappning. Träningstiden kan enkelt förlängas genom att hållas längre i yogaställningarna.

Nivå 2

MYSORE

Du väljer om du vill träna ASHTANGA eller “ASHTANGA SOFT” (mjuk yoga) under mysore lektionerna. Det är under mysore lektionerna som du tränar yoga så som du lärt dig på grundkurserna eller på mjuk yoga kurserna.

Du lär dig yoga efter dina egna mått och blir undervisad så som övningarna passar bäst för dig och din livssituation (t.ex. nyblivna föräldrar tränar ofta kortare tid på morgonen, och folk med olika sorts värk i kroppen får mera skräddarsydda övningsritualer i mer terapeutiskt syfte). För den som vill lär Alex ut ashtanga yoga så som den traditionellt lärts ut, men han är inte blyg med att undervisa alternativa hatha yoga övningar.

För Alex är det viktigt att övningarna lärs ut efter elevens behov och förmåga, och han välkomnar precis alla till yogan.

Det underlättar om du gått en kurs i ashtanga grunder, eller specialkurs i mjuk yoga, men det är möjligt att direkt börja från en mysore lektion. Meddela isåfall läraren innan du är påväg första gången. Man lär sig mer efter hand, och din övning utvecklas an efter då du tränar regelbundet.

Alla från helt nybörjare till långt avancerade utövare tränar tillsammans. I börjar får nya elever mer uppmärksamhet tills hen klarar sig mer och mer på egen hand och lär sig träna självständigt.

Du som redan är en van yogi får vid behov råd och hjälp i dina ställningar – medan vi tränar i härlig gruppanda! Detta är en av ashtangayogans starka egenskaper.

Läs mer om mysore lektioner!


LEDD ASHTANGA / OHJATTU ASTANGA

Under en ledd ashtanga lektioner tränar alla i samma takt. Läraren berättar namnen på ställningarna och räknar vinyasorna på sanskrit för att hålla gruppens andetag synkroniserade. I övrigt försöker läraren att prata så lite som möjligt, så att var och en får ro att hålla fokus inåt i sin egen meditation.

Det är nödvändigt att känna till grunderna (vinyasa, ujjayi, bandhas, solhälsningar) för att delta i denna lektion. Ledd ashtanga yoga kan vara lite mer krävande än din mysore träning, även om målet är att göra övningarna med så lite ansträngning som möjligt.

“Perfection in an asana is achieved when the effort to perform it becomes effortless and the infinite being within is reached.” – BKS Iyengar (Patanjali Yoga Sutras II.47)

Ledda lektionerna är nyttiga för att repetera vinyasa och upprättahålla sin egen träningsdisciplin och disciplin i träningen.

Då vi hittar meditation i ställningarna blir yogaträningen fylld med mening. Det fina är att vi kan hitta det här redan som nybörjare, och kan redan från början träna yoga på riktigt.