Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga är ett system av yoga som betonar andetag, koncentration, djup stödmuskulatur, vinyāsa och flow.

Varje rörelse görs i takt till in- och utandningarna, och vi stannar upp i ställningarna som tränas i olika träningsserier som du an efter lär dig utantill.

Värmen som stiger fort renar både muskler och inre organ.

Mjuk Flow Yoga

Lektionerna varierar från gång till gång, och leds vanligen till lugn atmosfärisk musik.

Vi yogar mjukt, vänder blicken inåt, låter kroppen tala och landar i oss själva. Vi avslutar med ca 10 minuter vila.

Yin Yoga

Yin formen av yoga är baserad på att passivt hålla ett fåtal olika ställningar under en längre tid.

Ställningarna hålls längre än i andra yogaformer, och det finns mer tid för reflektion, eftertanke och närvaroträning.

Atmosfärisk bakgrundsmusik används under lektionerna.

Lektionsbeskrivningar – Ashtanga

Alla ashtanga yoga lektioner avslutas med vila och avslappning. Vanligen används inte musik under träningen, då vi lär oss att rikta våra sinnen alltmer inåt.

Ashtanga nybörjare

De här lektionerna hålls oftast i form av en grundkurs/startkurs, men det är möjligt att delta på drop-in basis också.

Vi lär oss grunderna: andningsteknik, grundläggande filosofi, träningens grunder, och tränar förenklad ledd ashtanga yoga med utvalda ställningar ur Primary Series.

Perfekt för helt nya utan tidigare yogaerfarenhet, och utmärkt för dig som vill repetera grunderna efter en längre paus.

Ashtanga fortsättning A

Vi tränar ställningarna i ett flöde i takt till gruppens andetag, och lär oss alla stående ställningar och ungefär halva Primary Series. För dig som gått grundkurs (eller motsvarande). Denna kurs motsvarar vad som varit “Ledd Ashtanga | Ohjattu Astanga” hela hösten 2022.

Om du inte gått grundkurs så bör du komma med åtminstone 30 minuter innan lektionen, så får du en en snabb introduktion till träningen (obligatoriskt om du inte tränat ashtanga tidigare).

Vi beaktar hela gruppen och repeterar grunderna med jämna mellanrum med nya deltagare, men likväl arbetar med att lägga övningarna i minnet, även om detta är en ledd yogakurs.

Välkommen 🙂

Ashtanga fortsättning B (NY KURS!)

Vi lär oss att göra delar av serien på egen hand och får mer personlig undervisning och assistans. Lektionerna är lite längre, och det finns således tid och möjlighet att fördjupa dig mer i andetagen och lugnet av träningen, samt att gå längre fram i de sittande och de avslutande ställningarna. 

Du får mer personliga utmaningar och projekt att jobba på. Var och en gör slutrörelser och avslappning på egen hand och avslutar kanske lite olika tidpunkt.

För dig som gått på våra ledda ashtanga yoga lektioner och vill lära dig mer.

Ledd Primary Series | Ohjattu Ykkössarja

Vi tränar så mycket av första serien i ashtanga yoga som vi hinner med. Läraren leder igenom ställning-för-ställning och vinyasa-för-vinyasa i traditionell anda. Du behöver ha gått grundkurs först, och lära dig anpassa ställningarna, och förstå att allting inte är obligatoriskt.

Under denna lektion hinner läraren inte visa och förklara detaljer i alla ställningar, men du behöver inte ha tränat hela primary series förut för att delta! Alternativ visas där det behövs, och hur tiden räcker till.

Det rekommenderas att du har tränat åtminstone halva primary series tidigare, vilket är ungefär vad vi lär oss göra på “Ashtanga fortsättning A” lektionerna.

Ashtanga alla nivåer

Dessa lektioner är öppna för alla. Lektionerna anpassas helt och hållet efter deltagarnas förkunskaper och behov. Vi rekommenderar dock att man tidigare har gått några gånger på en nybörjar-, eller fortsättningslektion.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av yoga alls, kom 30 minuter tidigare så får du en snabb genomgång av andningsteknik och träningsfilosofi innan vi börjar.

MYSORE

För dig som redan kan börja och avsluta din träning på egen hand (minimi solhälsningar och slutrörelser), och vill träna och lära dig i din egen takt. Detta är det traditionella sättet att träna yoga.

Om du inte tränat Mysore förut, vänligen skriv ett meddelande (t.ex. här i anmälningen nedanför) eller mail där du berättar om din träning och varför du vill lära dig yoga på det här traditionella sättet. Du är varmt välkommen med 🙏🕉️

På Mysore lektionerna tränar man i takt till sina egna andetag så långt man kommer ihåg av vad man lärt sig. Läraren går runt och personligen hjälper var och en turvis. Om du inte kommer ihåg ställningarna utantill finns det papper med ordningen på ställningarna som du kan följa.

Vi tar vanligen inte nya ställningar in i vår träning självmant, utan får nya ställningar av läraren då föregående ställningar och övningar börjar löpa smidigt och kontrollerat.

Mysore lektioner är inte en lektion enbart för avancerade yogin, även om de som tränat en längre tid trivs bra här. Ibland kan det vara enklare att göra kortare och mer terapeutisk träning just på Mysore lektioner, då du följer takten på dina egna andetag och gör vad kroppen orkar. Mysore lektioner är ett utmärkt ställe att fråga läraren saker som man blivit och fundera över på ledda lektionerna.

Mysore-tunneilla edetään sarjaa oman hengityksen ja muistin varassa siihen asti, kun on asanoita oppinut. Opettaja kiertää neuvomassa ja avustamassa jokaista henkilökohtaisesti.

Astangan sarjan opaspaperia saa pitää oman maton vieressä. Uusia asentoja opetellaan vähitellen sitä mukaa, kun entiset asennot alkavat sujua ja sarjan alkaa muistaa paremmin. Jos muisti pettää, aina voi kysyä mitä seuraavaksi pitikään tehdä tai ottaa aulasta opaspaperia maton viereen.

Opettajalta kannattaa aina kysyä neuvoa, jos on epävarma jonkin asennon harjoittelemisessa. On myös hyvä kertoa omista mahdollisista kivuista tai vaivoista, jotta opettaja voi ottaa niitäkin huomioon avustuksissa.

Mysoretunti ei siis ole mikään edistyneitten tunti, vaikka pidempään harjoitelleet siellä viihtyvätkin. Joskus voi olla suorastaan helpompi tehdä kevyempää, tai lyhyempää harjoitusta nimenomaan mysoretunnilla, kun voi seurata vapaasti omaa hengitystään ja jaksamistaan.


EGENTRÄNING | OMAHARJOITUS

Salen öppen för egenträning. Ingen undervisning. Begär nyckelkod i god tid.

Sali auki – ei opetusta. Pyydä avainkoodi hyvissä ajoin.

Ashtanga Yoga (klicka för att läsa mer)

ASHTANGA YOGA

Ashtanga yoga sammanfattning

 • Yogaställningar, asana, enligt traditionella träningsserier, som både hjälper till med inlärningen, och ger dig möjlighet att verkligen se dina egna framsteg.
 • Ställningarna länkas samma med andetag och rörelser, vinyāsa, som berättar hur vi går in- och ut, ur ställningarna.
 • Kontroll över inre stödmuskulatur, bandhas, redan från början. Lär dig använda ställningarnas mekanismer (the actions in asana).
 • Träning på tom mage (undvik att äta middag precis före träningen).
 • Värmande ujjayi andetag, ökad ämnesomsättning, svett och internt fokus (pratyāhāra). Hjälper till med att reglera nervsystem.
 • Blick och fokus, drshti, ger koncentration (dhārana), som du kan ta vidare till meditation (dhyāna).
 • Ställningarna är enkla i början, och blir gradvis mer och mer utmanande.
 • Man lär sig progressivt lite åt gången av träningsserierna i sin egen takt.
 • Du utvecklar en självständig träning (mysore style) som skräddarsys tillsammans med läraren till din kropp och livssituation.
 • Ashtanga yoga är menat att tränas individuellt som en personlig yogaträning. På en Mysore lektion tränar alla sin egen träning, och läraren hjälper var och en turvis. Nya deltagare får alltid mera hjälp tills man klarar sig mer självständigt.
 • Du får en yogaträning som du bär med dig hela livet.

Att börja träna

Du börjar vanligen träna ashtanga yoga från grundkurs. Om du inte hittar någon lämplig grundkurs kan du komma med på en fortsättningslektion, men kom 30 minuter tidigare, så får du en kort introduktion innan träningen (obligatorisk).

Regelbundenhet i övningen är viktig. Till en börjar en eller ett par gånger per vecka för nybörjare, för att övningarna ska börja sätta sig i minnet.

Ashtanga yoga unik

I många andra yogastilar tränar man ofta olika ställningar varje gång i olika ordning, vilket är orsaken till att lektionerna ofta leds i grupp. I Ashtanga yoga har vi träningsserier som man lär sig utantill, vilket gör att du kommer snabbt att märka av dina egna framsteg. Detta i sin tur gör att du inspirerar dig själv till att upprätthålla sunda levnadsvanor för att kunna fortsätta träna. Bättre hälsa och välmående är en vanlig bieffekt.

Ökad ämnesomsättning

Träningen görs med förlängda och lite kraftigare andetag (ujjayi) som hjälper till med att värma upp kroppen, upprätthålla meditation och lugn, samtidigt som de ökar ämnesomsättningen i kroppen och lyfter fram svetten till ytan.

Redan efter några månaders träning kan du märka stor skillnad på kroppens funktioner, så som matsmältning, sömn, styrka och smidighet.