Prislista

Seriekorten går som drop-in till alla 45 – 90 minuters regelbundna veckotimmar och veckokurser där det finns lediga platser. Drop-in är för dig som inte har möjlighet att förbinda dig till en kurs eller träningspaket samma dag och tid varje vecka. Seriekorten nedan gäller ej till extra workshoppar.

Du som deltar som drop-in med månadskort eller seriekort måste anmäla dig på schemat till varje lektion. I kurser och träningspaket får du automatiskt en plats reserverad och behöver inte boka plats skillt på schemat varje gång.

Yoga Seriekort (alla veckolektioner)

För dig som tränar mer sporadiskt, och samtidigt har möjlighet att välja fritt bland alla olika lektioner.

Till lektioner som är längre än 90 minuter uppbärs 5€ tilläggsavgift per besök för seriekorten.

Priserna är presenterade som normalpris / rabattgrupp. Till rabattgruppen hör pensionärer, studeranden, under 18 åringar och vårdlediga.