Under morgonlektionen på måndag 22.2.2021 kl 6.00 deltog en person i Alex lektion som då utan symtom nu senare har testat positivt för coronaviruset och har nu förkylningssymtom.

Alla som deltog har testat negativt för corona, och ingen har således smittats.

Vi ber alla som deltagit i yogan i salen under måndagen och på torsdag-morgonen att vara uppmärksamma över eventuella symtom och att testa sig eller hållas i karantän rekommenderad längd tills man är säker på att man är symtomfri. Alla berörda har informerats och kontaktats av myndigheterna och fått anvisningar.

Alex har testat sig och fått ett negativt testsvar, och hade minimal närkontakt med besökaren under den nämnda lektionen. 4 elever deltog i lektionen, varav en var vaccinerad. Säkerhetsavstånden i salen var stora (mellan 2-4 meters avstånd).

Raseborgs smittskyddsteam har oberoende stängt salen fram till och med 8.3.2021, vilket betyder att ALLA lektioner hålls online (både Alex’s och Lines yoga).

OBS! OBS! OBS!
Du MÅSTE anmäla dig på schemat till kommande online lektioner oberoende om du är anmäld till kurserna eller inte! ALLA måste anmäla sig och ALLA lektioner går enbart online. Zoom lektioner som har färre än 3 deltagare 4h innan lektionen inhiberas, så anmäl dig i god tid! Morgon-mysore måste ha 3 anmälningar kvällen innan kl 18!

Efter den 8.3.2021 öppnas salen pånytt som vanligt, förutom vi är begränsade till 9 besökare och 2 meters avstånd i salen enligt rekommendationerna – så boka era platser och kurser i god tid för att rymmas med! Drop-in platserna kommer att vara ytterst begränsade! Kurserna som börjar efter mitten av mars publiceras snart på hemsidan.

Vi uppdaterar info om situationen här.
Anslut till zoom mötena i god tid, och kontrollera på förhand att du får tekniken att fungera.

Vi vill även påminna alla besökare om våra corona regler:
1. Om du har förkylningssymtom: stanna hemma
2. Om du väntar på testresultat: stanna hemma
3. Om någon i ditt hushåll eller nära arbetskollega väntar på testresultat: stanna hemma
4. Hålls i karantän minst 10 dagar om du varit på utlandsresa
5. Du behöver inte använda mask när du yogar (de flesta får bara huvudvärk etc). Du får använda om du vill.
6. Vid assisteringar där vi är med ansikte-mot-ansikte måste du ha med en mask som du använder vid assisteringen. Läraren använder också då mask (t.ex. i supta vajrāsana och drop-backs).
7. Ingen närkontakt är nödvändig. Berätta för läraren om du inte vill ha fysisk assistering, och kom ihåg att du alltid själv tar en liten risk att bli smittad med flunssa / corona / magont / vad-som-helst då du träffar andra människor. Assisteringar hålls minimalt på ledda lektioner.
8. Läraren använder käsidesi efter varje assistering.
9. Håll säkerhetsavstånd vid WC utrymmena. Vi utvecklar regler för vistelsen vid WCna tillsammans med AIKIDO grupperna.

Detta gör så att vi även i fortsättningen kan hålla öppet.

Vi har ordentligt med luft och ventilation i utrymmet och vädrar hela salen mellan lektionerna. Yogasalen är och hålls som en trygg träningsplats får både lärare och elever.

Vi ses hur som helst i zoom-rutan en liten tid framöver!

Hälsningar, Alex
0401815020