VAD ÄR MYSORETRÄNING?

Ashtanga mysore undervisning söndag 2 maj 2021

Mysore är en stad i Indien där T. Krishnamacharya (1888-1989) undervisade år 1932-1952, och Sri K Pattabhi Jois (1915-2009) grundade och undervisade i “Ashtanga Yoga Research Institute” mellan år 1937-2008, där numera Sharath Jois fortsätter att lära ut yoga efter sin morfar (Pattabhi Jois). Alex’s ashtangalärare i Helsingin Astanga Joogakoulu (Juha och Petri m.fl.) har tränat med-, och lärt sig av bl.a. Sri K Pattabhi Jois, som välsignade deras sal i Helsingfors för att bilda en Astanga yogaskola.

Hur skiljer sig mysore träning från de ledda lektionerna?

Mysore lektioner är för alla nivåer av yogin – från nybörjare till mycket långt erfarna ashtangin. Eftersom var och en tränar i egen takt i mysore träningen, så är eleverna inte begränsade till de övrigas eller lärarens rytm.

Medan ledda lektioner är ett utmärkt sätt att lära sig andetagen och vinyasa och mer uthållighet, så är mysore där du tränar på och applicerar det du lär dig under ledda lektioner och följer dina egna andetag, egen rytm och fördjupar din koncentrations-, och meditationsförmåga. Under en ledd lektion kanske du snabbt tar dig förbi en krånglig ställning, medan du under mysore lektionen får möjlighet att tillsammans med läraren titta noggrannt på varje ställning, och hur det lönar sig för just dig och din kropp att utföra ställningen (eller skippa den), och på så vis fördjupa din träning och förståelse för träningen och dig själv.

Då du börjar med mysore träning är det viktigt att bestämma sig för en regelbunden träning, gärna åtminstone ett par gånger per vecka. Under din första mysore lektion ger läraren mer tid åt dig initierar dig till övnignen. Ge träningen åtminstone 1 månad tid av regelbundna träningar, så att du hinner lära dig övningarna och bygga upp ditt flow utantill.

Grundkurs / introduktion rekommenderas om du inte tränat ashtanga yoga förut, men du kan utan vidare komma med direkt utan grundkurs, och du blir då introducerad till övningen på din första mysore lektion.

Då du gör träningarna på morgonen är det viktigt att redan kvällen innan bestämma dig för att göra övningen, även om du inte skulle lyckas så sömn (givetvis beroende på din livssituation). Att vara konsekvent och regelbunden i övnignen är viktigare än att göra långa övningar med avancerade ställningar. Observera att du inte alltid kommer att ha lust att stiga upp på morgonen och göra din morgonträning. Så som alla spirituella traditioner så behövs en stark viljestyrka och disciplin, som utvecklas i takt med din övning.

Under en mysore lektion bestämmer du själv hur länge du tränar, och om du vill göra din “full practice” eller en kortare session.

Vi diskuterar tillsammans hur det lönar sig bäst för dig och din livssituation att ta dig an träningen.

Videon här förklarar utmärkt hur en mysorelektion går till i praktiken.

Behöver jag kunna någonting av träningen utantill förrän jag kommer på mysore undervisning?

Absolut inte; Mysore lektioner är vart du kommer för att lära dig övningarna! Läraren guidar dig igenom övningen, genom att börja med att undervisa Surya Namaskara A. Då du kan solhälsningarna är du redan inne i systemet!

Mysore undervisning passar för alla ashtanga yogin som går, eller har gått på grundkurs, för att bygga upp en egen personlig yogaträning, vilket är det traditionella sättet att lära sig yoga. Detta är privatundervisning i grupp, så som bilderna här ovan visar. Vanligtvis undervisas inte mer än en ny ställning per gång, och det sker först då eleven lärt sig behärska föregående ställning och kan utföra den självständigt i lugn takt så som den passar bäst för egen kropp.

Det centrala i mysoreträningen är att förena ujjayi andetagen med bandhorna som en del av asana träningen, där vi skapar ett oavbrutet flöde av rörelser och ställningar. För att fördjupa koncentration inför meditation, använder vi blicken som kallas för drishti.

Var och en tränar sin serie i egen takt till sina egna andetag, och likaså undervisas nya ställningar endast individuellt och skräddarsys för elevens kapacitet och förmåga. Läraren tar i beaktande elevens livssituation, ålder, bakgrund och hälsotillstånd – vilket är svårt att göra under alla ledda grupptimmar med blandade grupper.

Under mysore träning lär du dig en rörlig variant av yoga sadhana just anpassad för dig <3. Vi tar inte nya ställningar in i vår serie självmant, utan dessa fås an efter av läraren då föregående ställningar kan utföras med behärskad kropp och sinne. Vi ska komma ihåg att detta är en spirituell övning, och vi lämnar vårt ego utanför yoga shalan (en helig sal där vi kan utföra vår yoga sādhana ostört).

Då du är klar med din officiella mysore träning kan du även fortsätta med helt egna övningar om du så önskar, innan du vilar i śavasana.

Det här kan du öva på innan du kommer på din första mysore lektion.